دلنوشته_های_حجاب (۳ تصویر)

می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است!! می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است... #عشق_یعنی_همین😌 #مذهبی_ها_عاشقترند😍 کانال ❤ عاشقانه های مذهبی❤ مطالبی با عنوان:👇 . #عاشقانه_های_مذهبی❤ #دلنوشته_های_حجاب🌷 #تلنگر✌ . https://telegram.me/joinchat/BlKakz7ibF26LOHLzwCj-Q

می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است!! می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است... #عشق_یعنی_همین😌 #مذهبی_ها_عاشقترند😍 کانال ❤ عاشقانه های مذهبی❤ مطالبی با عنوان:👇 . #عاشقانه_های_مذهبی❤ #دلنوشته_های_حجاب🌷 #تلنگر✌ . https://telegram.me/joincha...

چه نیازی دگر این ❣ مرد❣ به جوشن دارد ؟! و ان یکاد از نفس 💕 فاطمه💕 بر تـــن دارد... #وصلت_ماه_وخورشید_مبارک😍 🌹 کانال ❤ عاشقانه های مذهبی❤ مطالبی با عنوان:👇 . #عاشقانه_های_مذهبی❤ #دلنوشته_های_حجاب🌷 #تلنگر✌ . ...

چه نیازی دگر این ❣ مرد❣ به جوشن دارد ؟! و ان یکاد از نفس 💕 فاطمه💕 بر تـــن دارد... #وصلت_ماه_وخورشید_مبارک😍 🌹 کانال ❤ عاشقانه های مذهبی❤ مطالبی با عنوان:👇 . #عاشقانه_های_مذهبی❤ #دلنوشته_های_حجاب🌷 #تلنگر✌ . https://telegram.me/joincha...

@asheganehayemazhabi 💞 بانـــــو💞 فلسفه 💕 حجاب💕 تنها به گناه نیفتادن مردها نیست! که اگر چنین بود چرا خدا تو را با 💕 حجاب💕 کامل به حضور میطلبد در ❤ ️عاشقانه ❤ ️ترین عبادتت؟! جنس تو ...

@asheganehayemazhabi 💞 بانـــــو💞 فلسفه 💕 حجاب💕 تنها به گناه نیفتادن مردها نیست! که اگر چنین بود چرا خدا تو را با 💕 حجاب💕 کامل به حضور میطلبد در ❤ ️عاشقانه ❤ ️ترین عبادتت؟! جنس تو با حیا خلق شده و خدا میخواهد تو را ببیند! ❣ خودِ خودِ تو را!❣ ...