دلنوشت (۲۳۲ تصویر)

#دلنوشت
عکس بلند
۲

#دلنوشت

دنیابه جپمهمثل حرف مردم که کلا ضررهدنبال کنید و بقیه نوشته ه...
۰

دنیابه جپمهمثل حرف مردم که کلا ضررهدنبال کنید و بقیه نوشته ه...

#کپشنروزها‌ کتاب‌ می‌خوانم‌،‌ چای‌ می‌خورم؛☕به‌ توفکر می‌کنم...
۳

#کپشنروزها‌ کتاب‌ می‌خوانم‌،‌ چای‌ می‌خورم؛☕به‌ توفکر می‌کنم...

چقدر قشنگ شهید شدی سردارم.تو عراق شب جمعهاربا اربابه دست اشق...
۸

چقدر قشنگ شهید شدی سردارم.تو عراق شب جمعهاربا اربابه دست اشق...

یک نفر با صدای بلند #موسیقی گوش می کند...یک نفر مدام #سیگار ...
۰

یک نفر با صدای بلند #موسیقی گوش می کند...یک نفر مدام #سیگار ...

#دلبر...
یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...
۰

#دلبر... یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

مثل #خرمالو‌ های رسیده حیاطِ مادربزرگ مِثل #عطرِ دارچینِ چای...
۰

مثل #خرمالو‌ های رسیده حیاطِ مادربزرگ مِثل #عطرِ دارچینِ چای...

_خب دیدیش؟ چی شد؟_اره دیدمش ، گفت چرا بُق کردی؟نیگا داره #با...
۰

_خب دیدیش؟ چی شد؟_اره دیدمش ، گفت چرا بُق کردی؟نیگا داره #با...

کلید ها به همون راحتی که در رو باز می کنند، قفل هم می کنند.....
۰

کلید ها به همون راحتی که در رو باز می کنند، قفل هم می کنند.....

تا حالا دیدی آفتابه تو پذیرایی باشه؟جای بعضیا هم تو دل نیس ....
۲۲

تا حالا دیدی آفتابه تو پذیرایی باشه؟جای بعضیا هم تو دل نیس ....

گفتم تو نمی دونی که، من #میترسم #تو رو با خودم تنها بذارم، م...
۰

گفتم تو نمی دونی که، من #میترسم #تو رو با خودم تنها بذارم، م...

یه #عمر گذشت برام روز اولی که فهمیدم دیگه دلت با من نیست، به...
۰

یه #عمر گذشت برام روز اولی که فهمیدم دیگه دلت با من نیست، به...

#چشمانت چه #معصومانه به دور از من به خواب می‌روند و #شب چه م...
۰

#چشمانت چه #معصومانه به دور از من به خواب می‌روند و #شب چه م...

خدایی ک منو سپردی بهش و رفتی، خدای خوبیه ولی غریبَست برام. م...
۰

خدایی ک منو سپردی بهش و رفتی، خدای خوبیه ولی غریبَست برام. م...

#دلنوشت.. (: ♡
۷

#دلنوشت.. (: ♡

I sing my heartbeat with poetry for you .. Listen.... #عکس #...
۲

I sing my heartbeat with poetry for you .. Listen.... #عکس #...

I look at endless pathsI don't know how far I can go.... #عک...
۰

I look at endless pathsI don't know how far I can go.... #عک...

I made my own ruins alone and with my own hands... #دلنوشت #...
۰

I made my own ruins alone and with my own hands... #دلنوشت #...