دل_نوشته_های_غریب (۵ تصویر)

ننگ

صفای عشق می خواهم ز دلداری که خود ننگ است

سیه بختی به ...
۰

ننگ صفای عشق می خواهم ز دلداری که خود ننگ است سیه بختی به ...

آب حیات.........گاهی وقتا جای کینه باید از عشق گذشتدنبال عاط...
۲

آب حیات.........گاهی وقتا جای کینه باید از عشق گذشتدنبال عاط...

وداع عاشق          بر مزارم جای حلوا جام می قسمت کنیددوستان ...
۰

وداع عاشق بر مزارم جای حلوا جام می قسمت کنیددوستان ...

آیه سی و چهارم سوره مبارکه اعراف :

(إِذَا جَاءَ اَجَلُهُم ل...
۲

آیه سی و چهارم سوره مبارکه اعراف : (إِذَا جَاءَ اَجَلُهُم ل...

دیر شد 

آنقَدَر دیر آمدی قلبم ز عشقت سیر شد

سال ها با یاد ...
۲

دیر شد آنقَدَر دیر آمدی قلبم ز عشقت سیر شد سال ها با یاد ...