دوستت (۹۲۸ تصویر)

+ بین اونیکه #دوسش داری و اونیکه #دوستت داره کدوم رو #انتخاب...
۱۱

+ بین اونیکه #دوسش داری و اونیکه #دوستت داره کدوم رو #انتخاب...

#دوستت_دارم#یاحسین #عاشقانه #عکس_نوشته
۰

#دوستت_دارم#یاحسین #عاشقانه #عکس_نوشته

تو #فقط #عاشقانه نگاهم کن!من #همه #دوستت دارم ها را...بوسه #...
۰

تو #فقط #عاشقانه نگاهم کن!من #همه #دوستت دارم ها را...بوسه #...

#کیک #دوتایی #باهم #کیک #بپزیم #شیرینی #همسر #خونه #دوستت #د...
۰

#کیک #دوتایی #باهم #کیک #بپزیم #شیرینی #همسر #خونه #دوستت #د...

همه بر سر زبانند و #تُ  در میان جانی😊 ♡❤ #عاشقونه💞 #دوستت دا...
۰

همه بر سر زبانند و #تُ  در میان جانی😊 ♡❤ #عاشقونه💞 #دوستت دا...

نزدیکتری از رگِ گردنبه من اماگاهی فقط آغوش تو را می طلبد دل ...
۰

نزدیکتری از رگِ گردنبه من اماگاهی فقط آغوش تو را می طلبد دل ...

#تــو  #را  #دوستت #دارمبه اندازه #ده #تای کودکیکه از ناب تر...
۰

#تــو #را #دوستت #دارمبه اندازه #ده #تای کودکیکه از ناب تر...

#کیوسک های  #تلفن را #جمع کردند..و #دوستت دارم ها #را به #ان...
۰

#کیوسک های #تلفن را #جمع کردند..و #دوستت دارم ها #را به #ان...

#تــو  #را  #دوستت #دارمبه اندازه #ده #تای کودکیکه از ناب تر...
۰

#تــو #را #دوستت #دارمبه اندازه #ده #تای کودکیکه از ناب تر...

🔹تومال #منی🔹 #ضربان قلبم 🔹باتوبالا میرود🔹من از $همه 🔹دست #کش...
۰

🔹تومال #منی🔹 #ضربان قلبم 🔹باتوبالا میرود🔹من از $همه 🔹دست #کش...

#تــو  #را  #دوستت #دارمبه اندازه #ده #تای کودکیکه از ناب تر...
۰

#تــو #را #دوستت #دارمبه اندازه #ده #تای کودکیکه از ناب تر...

بیشتَر اَز هَر کَسی که دوسِت داره ، دوسِت دارم--------------...
۰

بیشتَر اَز هَر کَسی که دوسِت داره ، دوسِت دارم--------------...