نسخه وب بازار مستقیم

دیه_زن (۳ تصویر)

🔹 ️ #دیه_زن ، نصف #دیه_مرد است 🔹 ️بنابراین هرگاه #زن_مسلمانی کشته شود، #حق_قصاص ثابت است 🔹 ️اگر #قاتل زن باشد، قصاص اجرا می شود، اما اگر قاتل #مرد_مسلمان باشد، #ولی_دم باید برای قصاص نصف ...

🔹 ️ #دیه_زن ، نصف #دیه_مرد است 🔹 ️بنابراین هرگاه #زن_مسلمانی کشته شود، #حق_قصاص ثابت است 🔹 ️اگر #قاتل زن باشد، قصاص اجرا می شود، اما اگر قاتل #مرد_مسلمان باشد، #ولی_دم باید برای قصاص نصف دیه کامل را به قاتل بپردازد. 🔹 ️اگر #مرد_غیرمسلمان، زن مسلمان را بکشد، بدون پرداخت ...

‌ اگر ! تربیت

‌ اگر ! تربیت " غلط " به تو آموخت که غیرت داشتن دخالت کردن است و حیا زن را در صندوق نگه داشتن! شهید مطهری به من گفت: غیرت، عشق مرد به ناموسش است و حیا، احترام زن به خودش...! . . اگر تربیت " غلط " به تو ...

چرا دیه زن نصف مرد است؟ (در ابتدا توضیح مشروح و در انتها برای دوستانی که زیاد حوصله مطالعه ندارند توضیح خلاصه تقدیم می شود) در اسلام مبنای قوانین براساس مصلحت فرد و جامعه است.ممکن ...

چرا دیه زن نصف مرد است؟ (در ابتدا توضیح مشروح و در انتها برای دوستانی که زیاد حوصله مطالعه ندارند توضیح خلاصه تقدیم می شود) در اسلام مبنای قوانین براساس مصلحت فرد و جامعه است.ممکن است درابتدا مسئله ای برای ما غیر منطقی یا ناعادلانه جلوه کند اما باید دید ...