نسخه وب بازار مستقیم

رسول (۲۳۱ تصویر)

شما از دور عاشق من شدید خانم ! مرا قهرمان پنداشتی که با اسب می تازد و جلو می آید !

شما از دور عاشق من شدید خانم ! مرا قهرمان پنداشتی که با اسب می تازد و جلو می آید ! " من یک #سنتائـور هستم خانم " نه اسبم .. نه آدم .. میان آدم ها " اسبـم " میان اسب ها " آدم " آنها که روی بدنی ...

اندوه ها در #من شعله ور است و ابر ها در من در حال بارش نیمی #آتشــــم نیمی #بــــاران اما بارانم آتشم را خاموش نمی کند..!! #رسول یونان

اندوه ها در #من شعله ور است و ابر ها در من در حال بارش نیمی #آتشــــم نیمی #بــــاران اما بارانم آتشم را خاموش نمی کند..!! #رسول یونان

دنـیا .... در آن سوی میله هاست مـن در این سـو ! نمـیدانم .. او زنـدانی شده یا مـن ! #رسول یونان

دنـیا .... در آن سوی میله هاست مـن در این سـو ! نمـیدانم .. او زنـدانی شده یا مـن ! #رسول یونان

تو

تو "مـاه" را بیشتر از همه دوست داشتی ... حالا " مـاه " هرشب ، تو را به یاد من می آورد .... می خواهم فراموشت کنم اما .... این " مـاه " با هیچ دستمالی ، از پنجره ها پاک نمی شود ! #رسول یونان

قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیا ! اگر بیایی ، همه چیز خراب میشود .... دیگر نمیتوانم اینگونه با اشتیاق ، به دریا و جاده خیره شوم ... من خو کرده ام به ...

قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیا ! اگر بیایی ، همه چیز خراب میشود .... دیگر نمیتوانم اینگونه با اشتیاق ، به دریا و جاده خیره شوم ... من خو کرده ام به این انتظار .... به این پرسه زدن ها در اسکله و ایستگاه .... اگر بیایی ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | شهید مدافع حرم شهید احمد اَعطایی | پشت ولایت را خالی نکنید | سرباز ولایت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | شهید مدافع حرم شهید احمد اَعطایی | پشت ولایت را خالی نکنید | سرباز ولایت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | شهید مدافع حرم شهید احمد اَعطایی | پشت ولایت را خالی نکنید | سرباز ولایت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | شهید مدافع حرم شهید احمد اَعطایی | پشت ولایت را خالی نکنید | سرباز ولایت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | شهید مدافع حرم شهید احمد اَعطایی | پشت ولایت را خالی نکنید | سرباز ولایت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | شهید مدافع حرم شهید احمد اَعطایی | پشت ولایت را خالی نکنید | سرباز ولایت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پرهیزکاری و تقوای الهی | منافقان برای شرکت نکردن در جنگ، بهانه به ظاهر شرعی می‌آورند | شهید مدافع حرم شهید احمد اَعطایی | پشت ولایت را خالی نکنید | سرباز ولایت ...

وقتی نیستی شعر ، دروغی ناخوشایند است اما وقتی هستی دروغ هم شعریست شعری زیبا #رسول یونان

وقتی نیستی شعر ، دروغی ناخوشایند است اما وقتی هستی دروغ هم شعریست شعری زیبا #رسول یونان

سال هاست تلفنی در جمجمه ام زنگ میزند ... و من نمی توانم گوشی را بردارم ! سال هاست شب و روز ندارم ... اما بدبخت تر از من هم هست ، او همان کسی ...

سال هاست تلفنی در جمجمه ام زنگ میزند ... و من نمی توانم گوشی را بردارم ! سال هاست شب و روز ندارم ... اما بدبخت تر از من هم هست ، او همان کسی ست ، که به من زنگ میزند ! #رسول یونان

کسی که باید بیاید همیشه دیر می آید .... باید خودم باد را متقاعد کنم ، که نوزد ! باید خودم حرمت کلبه ام را ، به دریا گوشزد کنم زمین جای خطرناکی است ...

کسی که باید بیاید همیشه دیر می آید .... باید خودم باد را متقاعد کنم ، که نوزد ! باید خودم حرمت کلبه ام را ، به دریا گوشزد کنم زمین جای خطرناکی است ... وکسی که باید بیاید ، همیشه دیر می آید ! #رسول یونان

#میلاد #گل #رسول و #زهرا و #علی است زیرا که #جهان #خجسته زین #نورجلی است ما را دگر از #روز #جزا بیمی نیست چون بر #دل ما #عشق #حسین #ابن #علی است #میلاد #امام #حسین ...

#میلاد #گل #رسول و #زهرا و #علی است زیرا که #جهان #خجسته زین #نورجلی است ما را دگر از #روز #جزا بیمی نیست چون بر #دل ما #عشق #حسین #ابن #علی است #میلاد #امام #حسین #مبارک 🌻السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللهِ وَعَلَی الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِنائِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللهِ ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پزشکان و پرستاران، اجرتان با خدا ... | برای همه بیماران از خدا طلب عافیت می کنم ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین پزشکان و پرستاران، اجرتان با خدا ... | برای همه بیماران از خدا طلب عافیت می کنم ... منبع (ادامه مطلب): http://qaem14.blog.ir/1398/... #توجه: استفاده از کلیه مطالب با ذکر صلوات آزاد است ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین امام حسین علیه السّلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده‌اند که فرمودند: البَخِیلُ ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین امام حسین علیه السّلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده‌اند که فرمودند: البَخِیلُ حَقّاً مَنْ ذَُکِرْتُ عندَه فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ؛ بخیل واقعی کسی است که نام مرا بشنود ...