رمز_پویا (۲ تصویر)

شرح خبر👇 روابط عمومی بانک مرکزی: 🔹 بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز ...

شرح خبر👇 روابط عمومی بانک مرکزی: 🔹 بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطلاعات کارت بانکی وجود ندارد. 🔹 هیچگونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک ...