روحانی_شهید (۴ تصویر)

#استراحت بی استراحت .. حتی بی هیچ #پست و #سمت و #حکم و #ابلاغ .. همیشه فضا برای #کار و #خدمت مهیا ست؛ #بصیرت یعنی بدانی #اولویت در چیست؟ #بهشتی_یک_ملت_بود .. #شهید_مظلوم #محمد_بهشتی #شهید #سیاست ...

#استراحت بی استراحت .. حتی بی هیچ #پست و #سمت و #حکم و #ابلاغ .. همیشه فضا برای #کار و #خدمت مهیا ست؛ #بصیرت یعنی بدانی #اولویت در چیست؟ #بهشتی_یک_ملت_بود .. #شهید_مظلوم #محمد_بهشتی #شهید #سیاست #اخلاق #روحانی_شهید #گفتمان_ولایت #منطق_اسلام_ناب #سیاست_ما_عین_دیانت_ماست #سیاسی #انقلاب #ولایت_مطلقه_فقیه #جامعه #بسیج

من تلخی برخورد #صادقانه را به #شیرینی برخورد #منافقانه ترجیح می‌دهم. * #شهید_بهشتی #بهشتی_یک_ملت_بود .. #شهید_مظلوم #محمد_بهشتی #شهید #سیاست #اخلاق #روحانی_شهید #گفتمان_ولایت #منطق_اسلام_ناب #سیاست_ما_عین_دیانت_ماست #سیاسی #اسلام

من تلخی برخورد #صادقانه را به #شیرینی برخورد #منافقانه ترجیح می‌دهم. * #شهید_بهشتی #بهشتی_یک_ملت_بود .. #شهید_مظلوم #محمد_بهشتی #شهید #سیاست #اخلاق #روحانی_شهید #گفتمان_ولایت #منطق_اسلام_ناب #سیاست_ما_عین_دیانت_ماست #سیاسی #اسلام

روحانیت مبارز و متعهد، سپر بلای مردم روحانیون مبارز و متعهد اسلام، همیشه پیشتاز و سپر بلای مردم بوده اند. بر بالای دار رفته اند و محرومیت ها چشیده اند. زندان ها رفته اند و ...

روحانیت مبارز و متعهد، سپر بلای مردم روحانیون مبارز و متعهد اسلام، همیشه پیشتاز و سپر بلای مردم بوده اند. بر بالای دار رفته اند و محرومیت ها چشیده اند. زندان ها رفته اند و اسارت ها و تبعیدها دیده اند و بالاتر از همه، آماج طعن ها و تهمت ...

#اسلام به ما آموخته است که نسبت به #دشمنان #دروغ نگوییم، #تهمت و #افتراء نزنیم و #فحش ندهیم؛ * #شهید_بهشتی #شهید_مظلوم #محمد_بهشتی #شهید #سیاست #اخلاق #روحانی_شهید #گفتمان_ولایت #منطق_اسلام_ناب #سیاست_ما_عین_دیانت_ماست #سیاسی #اسلام

#اسلام به ما آموخته است که نسبت به #دشمنان #دروغ نگوییم، #تهمت و #افتراء نزنیم و #فحش ندهیم؛ * #شهید_بهشتی #شهید_مظلوم #محمد_بهشتی #شهید #سیاست #اخلاق #روحانی_شهید #گفتمان_ولایت #منطق_اسلام_ناب #سیاست_ما_عین_دیانت_ماست #سیاسی #اسلام