نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روز_پدر_مبارک (۹۱ تصویر)

‍ ❤ ️خدایا اگه پدرم گناه داشت او را ببخش ❤ ️ ❤ ️و اگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.❤ ️ ❤ ️واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن ❤ ️ ❤ ...

‍ ❤ ️خدایا اگه پدرم گناه داشت او را ببخش ❤ ️ ❤ ️و اگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.❤ ️ ❤ ️واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن ❤ ️ ❤ ️و اگر او مریض است خدایا او را شفا ده.❤ ️ ❤ ️و اگر او ...

❣ ️

❣ ️"بنام پدر"❣ ️ 🌸 "پدر" یعنی تپش در قلب خانه 💕 "پدر" یعنی تسلط بر زمانه 🌸 "پدر" احساس خوب تکیه بر کوه 💕 "پدر" یعنی تسلی وقت اندوه 🌸 "پدر" یعنی ز من نام و نشانه 🌸 "پدر" یعنی فدای اهل خانه 💕 "پدر" یعنی غرور و مستی ...

❤ ️پدر؛ تکیه گاهی‌ست که بهشت زیر پایش نیست اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کندبا تمام مشکلات به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی به یاد تمام پدران آسمانی🌹 🌹 #روز_پدر_مبارک ...

❤ ️پدر؛ تکیه گاهی‌ست که بهشت زیر پایش نیست اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کندبا تمام مشکلات به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی به یاد تمام پدران آسمانی🌹 🌹 #روز_پدر_مبارک ⁦❤ ️⁩

مرد ها موجودات عجیبی هستن حتی اون دنیا هم کار خودشونو میکنن 😂 #روز_پدر_مبارک #روز_مرد_مبارک #روژ_باوگ_مبارک

مرد ها موجودات عجیبی هستن حتی اون دنیا هم کار خودشونو میکنن 😂 #روز_پدر_مبارک #روز_مرد_مبارک #روژ_باوگ_مبارک

#روز_پدر_مبارک

#روز_پدر_مبارک

#روز_پدر_مبارک

#روز_پدر_مبارک

#روز_پدر_مبارک #شهدا

#روز_پدر_مبارک #شهدا

#روز_پدر_مبارک #شهدا

#روز_پدر_مبارک #شهدا

#روز_پدر_مبارک #شهدا

#روز_پدر_مبارک #شهدا

#روز_پدر_مبارک 💚

#روز_پدر_مبارک 💚

مادری روز #پدر ، در دلش غوغا بود ؛ چونکه هم مادر و هم #بابا بود😔 💔 #همسران_شهدا #روز_پدر_مبارک🌹

مادری روز #پدر ، در دلش غوغا بود ؛ چونکه هم مادر و هم #بابا بود😔 💔 #همسران_شهدا #روز_پدر_مبارک🌹

دخترها بی دلیل

دخترها بی دلیل "بابائی" نشده اند... دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود... دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد.. دختر ها خوب میدانند "قبل از تاریکی هوا برگرد" نهایتِ عشق مردی به ...

✨ #روز_پدر_مبارک✨

✨ #روز_پدر_مبارک✨

کارهای نیک بسیار است در عالم ولی افضل الاعمال ما شعر است در #وصف‌علی 🍃 #علی_امام_من_است_و_منم_غلام_علی #میلاد_حضرت_علی💚 _مبارک #روز_مرد_مبارک❤ #روز_پدر_مبارک

کارهای نیک بسیار است در عالم ولی افضل الاعمال ما شعر است در #وصف‌علی 🍃 #علی_امام_من_است_و_منم_غلام_علی #میلاد_حضرت_علی💚 _مبارک #روز_مرد_مبارک❤ #روز_پدر_مبارک