رپر (۵۰۶ تصویر)

آدم شیم یکم!!؟؟دنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین ...
۰

آدم شیم یکم!!؟؟دنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین ...

جواب؟؟دنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز روبه ...
۰

جواب؟؟دنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز روبه ...

بیخیال شید انصافادنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازای...
۰

بیخیال شید انصافادنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازای...

وات دفاز؟؟؟دنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز ...
۰

وات دفاز؟؟؟دنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز ...

سرصبح...دنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز روب...
۰

سرصبح...دنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز روب...

و دگر هیچدنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز رو...
۳

و دگر هیچدنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز رو...

حالا پیشاپیش عیدتون مبارک هولادنبال کنید تا باقی حرفا و تکست...
۰

حالا پیشاپیش عیدتون مبارک هولادنبال کنید تا باقی حرفا و تکست...

هیچ وقت انتظار نداشته باشیدبن بسته بن بست...دنبال کنید تا با...
۰

هیچ وقت انتظار نداشته باشیدبن بسته بن بست...دنبال کنید تا با...

#حقیقت_محضدنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز ر...
۰

#حقیقت_محضدنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازاین مغز ر...

خیلی بده این قسمت مغزدنبال کنید  تا باقی حرفا و تکست هایی که...
۰

خیلی بده این قسمت مغزدنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که...

میفهمید که چی میگمدنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازا...
۳

میفهمید که چی میگمدنبال کنید تا باقی حرفا و تکست هایی که ازا...

چرخه زندگیه شما چجوره؟؟ #محمدمرهاس #مستر_هیپ_هاپ #رپر #خوانن...
۰

چرخه زندگیه شما چجوره؟؟ #محمدمرهاس #مستر_هیپ_هاپ #رپر #خوانن...

اگه خوشتون اومده خوشحال میشم داخل اینستا حمایت کنید بنده راف...
۱

اگه خوشتون اومده خوشحال میشم داخل اینستا حمایت کنید بنده راف...

حاجی ... #حقیقت #مستر_هیپ_هاپ #مرهاس #دلنوشته #عکس_نوشته #رپ...
۴۵

حاجی ... #حقیقت #مستر_هیپ_هاپ #مرهاس #دلنوشته #عکس_نوشته #رپ...

خیلی فرقه بین ذات هاموافقید؟؟ #مستر_هیپ_هاپ #مرهاس #ذات #آدم...
۳

خیلی فرقه بین ذات هاموافقید؟؟ #مستر_هیپ_هاپ #مرهاس #ذات #آدم...

جوونی نکرده تو پیرشدی پسرسفیدیه موهات تو یه صف تو یه خط........
۲

جوونی نکرده تو پیرشدی پسرسفیدیه موهات تو یه صف تو یه خط........

کاش... #مستر_هیپ_هاپ #رپر #رپ #موسیقی #موزیک #قدر #خواب #روز...
۱

کاش... #مستر_هیپ_هاپ #رپر #رپ #موسیقی #موزیک #قدر #خواب #روز...

میخوام بکنمتولی به خودم میگم گل که کندن نداره..................
۱

میخوام بکنمتولی به خودم میگم گل که کندن نداره..................

تاحالا گیر کردید بین آدمایی که فقط در پی تخریبن؟؟من چپ میرم ...
۰

تاحالا گیر کردید بین آدمایی که فقط در پی تخریبن؟؟من چپ میرم ...

نظرتون؟؟تاحالا دیدید کسیو؟؟منطق دیوانه را باورنکندیوانه را د...
۲

نظرتون؟؟تاحالا دیدید کسیو؟؟منطق دیوانه را باورنکندیوانه را د...