زندگیم (۴۹۰ تصویر)

#آبان_ماهی #زندگیم #نفسم #عمرم #جونم

#آبان_ماهی #زندگیم #نفسم #عمرم #جونم

من نمیگم نخند و شادی نکن بکن اما اخلاق خوبت برا من اون روی سگت برا بقیه دوستت دارم ملکه ی من
۳

من نمیگم نخند و شادی نکن بکن اما اخلاق خوبت برا من اون روی سگت برا بقیه دوستت دارم ملکه ی من

توی دنیا اگه همه بگن دوستت داریم و عاشقتم باز من تورا انتخاب میکنم آخه تو با کل دنیا فرق داری و فرق تو هم اینه که قلبم دستته

توی دنیا اگه همه بگن دوستت داریم و عاشقتم باز من تورا انتخاب میکنم آخه تو با کل دنیا فرق داری و فرق تو هم اینه که قلبم دستته

#غمگین💔تقدیم ب بی معرفت  دوس داشتنی#زندگیم
۳

#غمگین💔تقدیم ب بی معرفت دوس داشتنی#زندگیم

هــر ڪس یه هدفے دارهـ از زندگے...هدف من و معنے گرفتن زندگیم ...

هــر ڪس یه هدفے دارهـ از زندگے...هدف من و معنے گرفتن زندگیم ...

× MUSIC= LIFE ×
۲

× MUSIC= LIFE ×

جاذبه وجودتان مرا عجیب مجذوب کرده، وقتی کنارهم هستین  من زمی...
۲

جاذبه وجودتان مرا عجیب مجذوب کرده، وقتی کنارهم هستین من زمی...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...
۱

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...
۴

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...
۱۴

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...