نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سارا_قبادی (۲۴۴ تصویر)

اعتراف می کنم که از پس نخواستنت بر نمی آیم می خواهمت چنان که کودکی رویایش را پرنده ای بال هایش را و عاشقی معشوقش را... سخت می خواهمت آبی آرامم ای عشق... #سارا_قبادی

اعتراف می کنم که از پس نخواستنت بر نمی آیم می خواهمت چنان که کودکی رویایش را پرنده ای بال هایش را و عاشقی معشوقش را... سخت می خواهمت آبی آرامم ای عشق... #سارا_قبادی

ایستاده ام... دُرست در مرز چشمانت... نگاه کنی میمیرم... نگاه نکنی میمیرم... نفس بکش مرا.. عطرعاشقانه هایم.. مستت خواهد کرد! #سارا_قبادی ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎

ایستاده ام... دُرست در مرز چشمانت... نگاه کنی میمیرم... نگاه نکنی میمیرم... نفس بکش مرا.. عطرعاشقانه هایم.. مستت خواهد کرد! #سارا_قبادی ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎

دلتنگی ؛ واژه‌ ای بی معناست وقتی تو در لحظه‌هایم نفس می‌کشی و از دور به من نزدیکی هیچ کس مثل من تو را با خود ندارد ...! #سارا_قبادی

دلتنگی ؛ واژه‌ ای بی معناست وقتی تو در لحظه‌هایم نفس می‌کشی و از دور به من نزدیکی هیچ کس مثل من تو را با خود ندارد ...! #سارا_قبادی

لبریز ام از تو

لبریز ام از تو "عطر" دلدادگی ام تمام شهر را پر کرده است و تو آشکارترین پنهان منی ... #سارا_قبادی

دلتنگی ؛ واژه‌ ای بی معناست وقتی تو در لحظه‌هایم نفس می‌کشی و از دور به من نزدیکی هیچ کس مثل من تو را با خود ندارد ...! #سارا_قبادی

دلتنگی ؛ واژه‌ ای بی معناست وقتی تو در لحظه‌هایم نفس می‌کشی و از دور به من نزدیکی هیچ کس مثل من تو را با خود ندارد ...! #سارا_قبادی

دوری را با چه زبانی می توان ترجمه کرد وقتی فاصله ی من با تو تنها یک آغوش است تو را نمی دانم اما من با خیالت شب را روز می کنم روز را شب ...

دوری را با چه زبانی می توان ترجمه کرد وقتی فاصله ی من با تو تنها یک آغوش است تو را نمی دانم اما من با خیالت شب را روز می کنم روز را شب و آغوشت دنج ترین جای جهان من است ای نزدیک ترین دور... . . . ...

من از تمام این دنیا عشق می‌خواهم و مُشتی شعر گل‌های شمعدانی پشت پنجره و لبخندهای تو که تکثیر می‌کند عشق را به بی نهایت... #سارا_قبادی

من از تمام این دنیا عشق می‌خواهم و مُشتی شعر گل‌های شمعدانی پشت پنجره و لبخندهای تو که تکثیر می‌کند عشق را به بی نهایت... #سارا_قبادی

دلتنگی ؛ واژه‌ ای بی معناست وقتی تو در لحظه‌هایم نفس می‌کشی و از دور به من نزدیکی هیچ کس مثل من تو را با خود ندارد ...! #سارا_قبادی ❤️

دلتنگی ؛ واژه‌ ای بی معناست وقتی تو در لحظه‌هایم نفس می‌کشی و از دور به من نزدیکی هیچ کس مثل من تو را با خود ندارد ...! #سارا_قبادی ❤️

دلتنگی ؛ واژه‌ ای بی معناست وقتی تو در لحظه‌هایم نفس می‌کشی و از دور به من نزدیکی هیچ کس مثل من تو را با خود ندارد ...! #سارا_قبادی

دلتنگی ؛ واژه‌ ای بی معناست وقتی تو در لحظه‌هایم نفس می‌کشی و از دور به من نزدیکی هیچ کس مثل من تو را با خود ندارد ...! #سارا_قبادی

مـوهایـم چـه عاشـقانـه در آغـوش بـاد می رقصـند نکنـد آن دورتـرهـا بـاد را بـوسیده ای #سارا_قبادی #عاشقانه

مـوهایـم چـه عاشـقانـه در آغـوش بـاد می رقصـند نکنـد آن دورتـرهـا بـاد را بـوسیده ای #سارا_قبادی #عاشقانه

مـوهایـم چـه عاشـقانـه در آغـوش بـاد می رقصـند نکنـد آن دورتـرهـا بـاد را بـوسیده ای #سارا_قبادی #عاشقانه

مـوهایـم چـه عاشـقانـه در آغـوش بـاد می رقصـند نکنـد آن دورتـرهـا بـاد را بـوسیده ای #سارا_قبادی #عاشقانه

هر صبح پشت پنجره ی خیالم نور از نگاه تو می تابد... در آسمان لبخندت گنجشڪ می خوانند و من رؤیای حضور تو را در پیچ تاب و رقص پرده ها جشن میگیرم چقدر شیرین ...

هر صبح پشت پنجره ی خیالم نور از نگاه تو می تابد... در آسمان لبخندت گنجشڪ می خوانند و من رؤیای حضور تو را در پیچ تاب و رقص پرده ها جشن میگیرم چقدر شیرین است ڪه دست در دست خیال عشق تو روز را آغاز ڪنم... #سارا_قبادی

هر صبح

هر صبح "دوستت دارم هایم" را بر گیسوان طلایی خورشید سنجاق می کنم تو در هر کجای این جهان چشم بگشایی عطر عشق من مشامت را می نوازد ... #سارا_قبادی