سخن_بزرگان (۸۹۶ تصویر)

دنیای ما ،پر است از دست هایی که خسته نمی شونداز نگه داشتن نق...
۱

دنیای ما ،پر است از دست هایی که خسته نمی شونداز نگه داشتن نق...

*خودت* همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی....#تغییر_م...

*خودت* همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی....#تغییر_م...

زندگی می‌تواند فوق‌العاده باشد، اگر دیگران ما را به حال خودم...
۱

زندگی می‌تواند فوق‌العاده باشد، اگر دیگران ما را به حال خودم...

هر موضوعی سه دیدگاه دارد؛• دید من• دید شما• و حقیقت...! 🌒🐚🌿#...

هر موضوعی سه دیدگاه دارد؛• دید من• دید شما• و حقیقت...! 🌒🐚🌿#...

دیالوگ...#عکس_نوشته #استوری #هایلایت #اینستا #عکسنوشته #عکس_...

دیالوگ...#عکس_نوشته #استوری #هایلایت #اینستا #عکسنوشته #عکس_...

دیالوگ....#عکس_نوشته #استوری #هایلایت #اینستا #عکسنوشته #عکس...

دیالوگ....#عکس_نوشته #استوری #هایلایت #اینستا #عکسنوشته #عکس...

یه روز نقابش می افته و تو با دهن باز زل میزنی به کسی که هیچو...

یه روز نقابش می افته و تو با دهن باز زل میزنی به کسی که هیچو...

دل شکسته باطنش از ریشه ویران میشود...#عکس_نوشته #استوری #های...

دل شکسته باطنش از ریشه ویران میشود...#عکس_نوشته #استوری #های...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ انیمیشن شجاع👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپز...

دیالوگ انیمیشن شجاع👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپز...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...
۱

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

دیالوگ فیلم👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #...

نه انتظار ازکسی، نه به انتظار کسی⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #...

نه انتظار ازکسی، نه به انتظار کسی⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #...

دیالوگا👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #گابر...

دیالوگا👁️⁩🖤⁦👁️⁩#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر #گابر...

digikala