سرد (۲۱۹ تصویر)

#میترسم از اینکه #دیـر #برگـردی ...یه وقتی ک #احساسم ته کشید...
۱

#میترسم از اینکه #دیـر #برگـردی ...یه وقتی ک #احساسم ته کشید...

#گرم کندلم رابا #لبخندتدر این روزهای #سرد زمستانیهیچ چیزبه ا...
۱

#گرم کندلم رابا #لبخندتدر این روزهای #سرد زمستانیهیچ چیزبه ا...

#گرم کندلم رابا #لبخندتدر این روزهای #سرد زمستانیهیچ چیزبه ا...
۱

#گرم کندلم رابا #لبخندتدر این روزهای #سرد زمستانیهیچ چیزبه ا...

☘⃟ 🌸 #senhora☘⃟ 🌸بعداً؟بعدا #وجود ندارهبعدا چای #سرد میشهبعد...
عکس بلند
۰

☘⃟ 🌸 #senhora☘⃟ 🌸بعداً؟بعدا #وجود ندارهبعدا چای #سرد میشهبعد...

#بهداشت_در_ماه_مبارک_رمضان۶🌙🌙برای یک #سحری خوب باید #حجم غذا...
۰

#بهداشت_در_ماه_مبارک_رمضان۶🌙🌙برای یک #سحری خوب باید #حجم غذا...

🍗مصرف #گوشت_گاو باعث غلظت خون و امراض واریس، تیرگی پوست، افس...
۰

🍗مصرف #گوشت_گاو باعث غلظت خون و امراض واریس، تیرگی پوست، افس...

شما کسانی هستید که درباره ی آنچه می دانید با یکدیگر جدل و گف...
۰

شما کسانی هستید که درباره ی آنچه می دانید با یکدیگر جدل و گف...

@shenavar.81بغض یعنی بعد چند سال جدایی بدونی هنوزم جاتو نمیگ...
۹

@shenavar.81بغض یعنی بعد چند سال جدایی بدونی هنوزم جاتو نمیگ...

@shenavar.81تنهام نذار ازت خواهش میکنم هر کاری بگی میکنم فقط...
۰

@shenavar.81تنهام نذار ازت خواهش میکنم هر کاری بگی میکنم فقط...

@shenavar.81فقط تو لیلا بشو تا آخر راهو هستم... #مهراب #مهرا...
۴

@shenavar.81فقط تو لیلا بشو تا آخر راهو هستم... #مهراب #مهرا...

@shenavar.81خداحافظ خاتون بی سایه... #مهراب #مهراب_خسته_صدا ...
۲

@shenavar.81خداحافظ خاتون بی سایه... #مهراب #مهراب_خسته_صدا ...

@shenavar.81با افتخار خاتون...https://s1.pardismusics.com/Mu...
۱

@shenavar.81با افتخار خاتون...https://s1.pardismusics.com/Mu...

@shenavar.81صدای شکستن تو خونه همش داد و بیدادمادرم بااشک چش...
۰

@shenavar.81صدای شکستن تو خونه همش داد و بیدادمادرم بااشک چش...

@shenavar.81اصلا قسمت نمیشه انگار تو مال من بشیانگار خدا هم ...
۰

@shenavar.81اصلا قسمت نمیشه انگار تو مال من بشیانگار خدا هم ...

@shenavar.81چرا هر کی به ما که میرسه فقط خیانت میکنهچرا باید...
۰

@shenavar.81چرا هر کی به ما که میرسه فقط خیانت میکنهچرا باید...

@shenavar.81ببین اللّه وکیلی کمرمو بد خورد کردیاینم میگذره.....
۶

@shenavar.81ببین اللّه وکیلی کمرمو بد خورد کردیاینم میگذره.....

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7s_Dt8A4On/?igshid=...
۰

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7s_Dt8A4On/?igshid=...

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7vn1uXAqfa/?igshid=...
۰

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7vn1uXAqfa/?igshid=...