نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سروده_های_عاشقانه (۳۲۵۶ تصویر)

... تا تو را دارم به شـوق تو بـهاری می‌شوم در تب دیدار تو چون رود جاری می‌شوم لحظه‌ها را می‌شـمارم تا که تو پیدا شوی درکنارت‌نغمه‌خوان‌همچون‌هزاری‌می‌شوم یک‌سبد گل هدیه چشمان مستت می‌کنم در نگاه ...

... تا تو را دارم به شـوق تو بـهاری می‌شوم در تب دیدار تو چون رود جاری می‌شوم لحظه‌ها را می‌شـمارم تا که تو پیدا شوی درکنارت‌نغمه‌خوان‌همچون‌هزاری‌می‌شوم یک‌سبد گل هدیه چشمان مستت می‌کنم در نگاه مست تو از خـود فراری می‌شوم شعر می‌خوانم‌برایت تا که درتو گم شوم یا اگرخواهی ...

... در عشق تو افتـاده و درگـیر خیالم گم‌گشته این شهر منم بی‌تو محالم معشوقه‌شب‌های‌منی درهمه احوال ای حاشیه‌ساز شب‌من ای‌همه حالم درکیش من از شوق بزن ساز بهاری تا ساز دلم کوک شده در ...

... در عشق تو افتـاده و درگـیر خیالم گم‌گشته این شهر منم بی‌تو محالم معشوقه‌شب‌های‌منی درهمه احوال ای حاشیه‌ساز شب‌من ای‌همه حالم درکیش من از شوق بزن ساز بهاری تا ساز دلم کوک شده در اوج کمالم ساقی‌مشکن‌جام که در دیر خرابات مست‌اندبه‌جزمن‌که‌چنین‌روبه‌زوالم درمیکده گرنیست مرا گوشه دنجی لب‌را بگشا ...

... بی تو مـن ابر بهارم خیس و بارانی شدم بی‌توچون‌دریای‌پرموجم که‌طوفانی شدم با صدای گرم تو هر لحظه می‌سوزم ولی در نگاه مسـت تو در عشـق زنـدانی شدم عاشقی چون‌قصه‌ای‌زیباست دردستان تو باحضور دست ...

... بی تو مـن ابر بهارم خیس و بارانی شدم بی‌توچون‌دریای‌پرموجم که‌طوفانی شدم با صدای گرم تو هر لحظه می‌سوزم ولی در نگاه مسـت تو در عشـق زنـدانی شدم عاشقی چون‌قصه‌ای‌زیباست دردستان تو باحضور دست تو من عشق درمانی شدم ای‌که‌درمهتاب‌شب‌هایم تومی‌تابی‌چو ماه پرکن این‌پیمانه‌را از می که‌سبحانی شدم خط‌خط ...

... با من بمان که بی تو این بهار نمی‌خواهم در هجـر مـی‌سـوزم و انتـظار نمی‌خواهم حسرت کشیده دلم به درد عشق می‌دانی بی‌بال‌پرواز این‌درخت‌سپیدار نمی‌خواهم با یک نگاه تـو سبز می‌شـود دلـم با عشق ...

... با من بمان که بی تو این بهار نمی‌خواهم در هجـر مـی‌سـوزم و انتـظار نمی‌خواهم حسرت کشیده دلم به درد عشق می‌دانی بی‌بال‌پرواز این‌درخت‌سپیدار نمی‌خواهم با یک نگاه تـو سبز می‌شـود دلـم با عشق این باغ دل را بی صدای هَزار نمی‌خواهم اینجـا سـکوت و درد نشسته در کـلام ...

... من خسته‌ام سودای تو سوزانده جان من بـس کـن جـفا با قلب بی نام و نـشان من کی گم شدم در خود چرا پیدا شدم در تو صدحیف می‌سـوزم درعشق باد خزان من این ...

... من خسته‌ام سودای تو سوزانده جان من بـس کـن جـفا با قلب بی نام و نـشان من کی گم شدم در خود چرا پیدا شدم در تو صدحیف می‌سـوزم درعشق باد خزان من این جام را مستی نباشـد تا که غم هست پیمانه چون خالی است ای یار جـوان ...

عبور باید کرد و هم نورد افق های دور باید شد و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد عبور باید کرد و گاه از سر یک شاخه توت باید خورد سهراب سپهری #سروده_های_عاشقانه ...

عبور باید کرد و هم نورد افق های دور باید شد و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد عبور باید کرد و گاه از سر یک شاخه توت باید خورد سهراب سپهری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾به گریه مُبتلاترم به بغض های پشتِ هم به خنده‌های زورکی‌که تَن‌نمیدهد به غم! مرا به سمتِ خانه ات به راهِ امنِ خلوتت مرا به بودنـت ببر ... #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾به گریه مُبتلاترم به بغض های پشتِ هم به خنده‌های زورکی‌که تَن‌نمیدهد به غم! مرا به سمتِ خانه ات به راهِ امنِ خلوتت مرا به بودنـت ببر ... #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

#کاظم_بهمنی 🌾تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را منم‌آن‌شاعردلخون‌که فقط خرج تو کرد غزل و عاطفه و روح هنرمندش را از رقیبان کمین کرده عقب می ماند ...

#کاظم_بهمنی 🌾تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را منم‌آن‌شاعردلخون‌که فقط خرج تو کرد غزل و عاطفه و روح هنرمندش را از رقیبان کمین کرده عقب می ماند هر که تبلیغ کند خوبی دلبندش را مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر هر ...

کسی نوشته هایم را به خود نگیرد من شاعر شعرهای بی مخاطبم.✌ ️😔 ‌ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

کسی نوشته هایم را به خود نگیرد من شاعر شعرهای بی مخاطبم.✌ ️😔 ‌ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

بر هر کسی که می نگرم در شکایت است در حیرتم که گردشِ گردون به کام کیست!!! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

بر هر کسی که می نگرم در شکایت است در حیرتم که گردشِ گردون به کام کیست!!! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

چه کیفی دارد کسی باشد که وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا میزند ، لبخند روی لبانت نقش ببندد و‌ تو آرام بگویی جانم ...! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

چه کیفی دارد کسی باشد که وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا میزند ، لبخند روی لبانت نقش ببندد و‌ تو آرام بگویی جانم ...! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

دوست داشتن نوشتنی نیست ،، اثبات کردن میخواهد ... دوستش داشته باشی،، درکش میکنی... غیرتی میشوی برایش ...! تا بفهمه که برات مهمه . دوستش داشته باشی ، هرگز تنهاش نمیزاری ... در این دنیا ...

دوست داشتن نوشتنی نیست ،، اثبات کردن میخواهد ... دوستش داشته باشی،، درکش میکنی... غیرتی میشوی برایش ...! تا بفهمه که برات مهمه . دوستش داشته باشی ، هرگز تنهاش نمیزاری ... در این دنیا ،،!!! نیاز به دوست داشتن؛ و ستایش شدن ؛ بیشتر از نیاز به آب و ...

تو را می‌بینم امـا در دلـت جـایی ندارم صدایم سوخته در عشق همراهی ندارم تو در شعرم کلام عشق در نقش خدایی میـان شـام تـو تاریـک و مـهتابی نـدارم بیا کمتر ببار ای‌چشم من از ...

تو را می‌بینم امـا در دلـت جـایی ندارم صدایم سوخته در عشق همراهی ندارم تو در شعرم کلام عشق در نقش خدایی میـان شـام تـو تاریـک و مـهتابی نـدارم بیا کمتر ببار ای‌چشم من از درد هجران چنـان در هجر بیمارم که دلـداری ندارم در این‌غوغای ابر و باد وباران ...

بر هر کسی که می نگرم در شکایت است در حیرتم که گردشِ گردون به کام کیست!!! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

بر هر کسی که می نگرم در شکایت است در حیرتم که گردشِ گردون به کام کیست!!! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

در سرم افتاده است شوری مرا یاری کنید در تب این‌عشق جان دادم زمن یادی کنید در مـیان شعر چشـمانش اگر دل باخـته‌ام چون‌قصورم عشق‌بود ازمن هواداری کنید خاطراتش مانده در یادم اگر چه نیست ...

در سرم افتاده است شوری مرا یاری کنید در تب این‌عشق جان دادم زمن یادی کنید در مـیان شعر چشـمانش اگر دل باخـته‌ام چون‌قصورم عشق‌بود ازمن هواداری کنید خاطراتش مانده در یادم اگر چه نیست او قصه مـن پـر ز انـدوه اسـت دل‌داری کنید درد دوری در دل بد رخنه ...

کسی نوشته هایم را به خود نگیرد من شاعر شعرهای بی مخاطبم.✌ ️😔 ‌ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

کسی نوشته هایم را به خود نگیرد من شاعر شعرهای بی مخاطبم.✌ ️😔 ‌ #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂 ‌

چنان نگاه‌مست توانداخته شور در جانم که‌‌درچشم‌توغرقم‌ و آتش‌کشیده بر جانم تو سهم منی و من گرفتار خط ابرویت گمان‌مکن‌رفته‌‌ای‌ز‌ یاد تومانده‌ای درجانم #ندا #سروده_های_عاشقانه

چنان نگاه‌مست توانداخته شور در جانم که‌‌درچشم‌توغرقم‌ و آتش‌کشیده بر جانم تو سهم منی و من گرفتار خط ابرویت گمان‌مکن‌رفته‌‌ای‌ز‌ یاد تومانده‌ای درجانم #ندا #سروده_های_عاشقانه