سعدی (۳۶۲۲ تصویر)

💛خوش آن ساعت 🌼نشيند 💛دوست با 🌼دوست..... #سعدی

💛خوش آن ساعت 🌼نشيند 💛دوست با 🌼دوست..... #سعدی

💛خوش آن ساعت 🌼نشيند 💛دوست با 🌼دوست..... #سعدی

💛خوش آن ساعت 🌼نشيند 💛دوست با 🌼دوست..... #سعدی

هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟! من در میآن جمع و دلم جآی دیگر است..♡ #سعدی 🌸 #جذاب #عکس_نوشته #خاص #زیبا #شیک #لاکچری #عشق #استوری

هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟! من در میآن جمع و دلم جآی دیگر است..♡ #سعدی 🌸 #جذاب #عکس_نوشته #خاص #زیبا #شیک #لاکچری #عشق #استوری

... هرکسی را به #تو این میل نباشد که مرا #سعدی .......🌼 به تو فکر می کنم ؛ در بی کرانه ی دور افتاده ترین جزیره ، لابلایِ سکوتِ وحشیِ نهنگ ها ، در غروبِ ...

... هرکسی را به #تو این میل نباشد که مرا #سعدی .......🌼 به تو فکر می کنم ؛ در بی کرانه ی دور افتاده ترین جزیره ، لابلایِ سکوتِ وحشیِ نهنگ ها ، در غروبِ نارنجیِ بِکرترین ساحل ... جایی که جز من و تو ، هیچ کس آنجا نیست ...

چون تو دارم..همه دارم..دگرم هیچ نباید💖 #سعدی#قشنگ_گرافی#کاپیتانو #خاص #جذاب #استوری #عشق #عکس_نوشته #لاکچری #زیبا

چون تو دارم..همه دارم..دگرم هیچ نباید💖 #سعدی#قشنگ_گرافی#کاپیتانو #خاص #جذاب #استوری #عشق #عکس_نوشته #لاکچری #زیبا

دیگران، چون بروند از نظر، از دل بروند... تو چنان، در دل من رفته، که جان در بدنی! 👤#سعدی

دیگران، چون بروند از نظر، از دل بروند... تو چنان، در دل من رفته، که جان در بدنی! 👤#سعدی

‏همه اسمند و

‏همه اسمند و " تو "جسمی همه جسمند و " تو" جانی #سعدی

گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را #سعدی

گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را #سعدی

ما را به جز

ما را به جز "تو" در همه عالم عزیز نیست... ☕️🌱 #سعدی

فکرم به منتهٖای جمالت نمیرسد! کز هرچه در خیال من آمد نکوتری ...! #سعدی

فکرم به منتهٖای جمالت نمیرسد! کز هرچه در خیال من آمد نکوتری ...! #سعدی

چون یاد تو می‌آرم، خود هیچ نمی‌مانم با وصل نمی‌پیچم، وز هجر نمی‌نالم ...! #سعدی

چون یاد تو می‌آرم، خود هیچ نمی‌مانم با وصل نمی‌پیچم، وز هجر نمی‌نالم ...! #سعدی

آنجا که عشق خیمه زَنَد، جایِ عقل نیست... #سعدی #عشق #رفیق

آنجا که عشق خیمه زَنَد، جایِ عقل نیست... #سعدی #عشق #رفیق

ای دلبـر رعنـای مـن! لعـل لـبت حـلوای مـن ... #سعدی ‌ ❤️❤️❤️ #جذاب #خاص #زیبا #عکس

ای دلبـر رعنـای مـن! لعـل لـبت حـلوای مـن ... #سعدی ‌ ❤️❤️❤️ #جذاب #خاص #زیبا #عکس

ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست...!! #سعدی #دلبرجان ❤ ↡↷..ℳⓞђαლăの ..↶↡

ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست...!! #سعدی #دلبرجان ❤ ↡↷..ℳⓞђαლăの ..↶↡

ندانم از منِ خسته جگر چه میخواهی #سعدی

ندانم از منِ خسته جگر چه میخواهی #سعدی

‌ ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست...!! #سعدی ‌ #زیبا

‌ ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست...!! #سعدی ‌ #زیبا

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم ... #سعدی #زیبا

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم ... #سعدی #زیبا

به کسی ندارم الفت زِ جهانیان مگر تو اگرم تو هم برانی؛ سر بی‌کسی سلامت ...! #سعدی

به کسی ندارم الفت زِ جهانیان مگر تو اگرم تو هم برانی؛ سر بی‌کسی سلامت ...! #سعدی

حدّی‌ست حُسن را و تو از حد گذشته‌ای...🦋🌙❤️ #سعدی

حدّی‌ست حُسن را و تو از حد گذشته‌ای...🦋🌙❤️ #سعدی