ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد..#سعدی

ای دلبر رعنای من لعل لبت حلوای من ...#سعدی‌‌‌‌

که با شکستنِ پیمان و برگرفتنِ دل،هنوز دیده به دیدارت آرزومند...

زیباترین توصیفِ حسادت رواز جناب #سعدی داریم :"هرگز حسد نبردم...

کَس نگذشت بر دل منتا تو در خاطر منی.. #سعدی 🌾#Tak_setareh★

گر چه در خِیلِ تو بسیار به از ما باشدما تو را در همه عالم نش...

167

کپشن را بخوانید🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷❌ آیا میدانید اکثر مفسران #شیعه و #سن...

‏یومیه ات رو سه بار پشت سر هم با شک مبطل باز نکردی که بفهمی ...

32

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راستتا نگویند حریفان که ...

9

عشق جانان در جهان هرگز نبودی کاشکییا چو بود اندر دلم کمتر فز...

6

لبخندِ منیدور نباش از منِ غمگیناندوه مرا دادرسی نیست به جز ت...

10

دِل به تو سجده میکندقبله اگر چه نیستی...#سعدی#تصاویر_جذاب_دن...

تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی...#سعدی ...

خدایا هرچه زودتر دست #دزدان این مملکت و بازار رو کوتاه کن تا...

خدایا هرچه زودتر دست #دزدان این مملکت و بازار رو کوتاه کن تا...

#کوپیولیسم #سعدی

14

شما که بلد هستید بی‌دلتنگی را، چند هیچ جلو هستید. ما سپر اند...

رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند ..