نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سعدی (۳۸۴۳ تصویر)

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را-💛🥂 ☕️🌱 #سعدی

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را-💛🥂 ☕️🌱 #سعدی

«در چشمِ منی و غایب از چشم...»🧡🍀 ☕️🌱 #سعدی

«در چشمِ منی و غایب از چشم...»🧡🍀 ☕️🌱 #سعدی

امیدِ وَصلِ تو جانَم به رَقص می‌آرَد-🧡🍀 ☕️🌱 #سعدی

امیدِ وَصلِ تو جانَم به رَقص می‌آرَد-🧡🍀 ☕️🌱 #سعدی

هر که سودای تو دارد، چه غم از هر دو جهانش... ☕️🌱 #سعدی

هر که سودای تو دارد، چه غم از هر دو جهانش... ☕️🌱 #سعدی

در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست ☕️ #سعدی

در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست ☕️ #سعدی

‏خرّم آن روی، که در رویِ تو باشد همه عمر... #سعدی #عاشقانه #جذاب #خاص

‏خرّم آن روی، که در رویِ تو باشد همه عمر... #سعدی #عاشقانه #جذاب #خاص

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی ━━━💠🌸💠━━━ #سعدی #شعر

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی ━━━💠🌸💠━━━ #سعدی #شعر

نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم #سعدی #شعر

نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم #سعدی #شعر

گَبر و تَرسا و مسلمان هر کسی در دینِ خویش قبله ای دارند و ما زیبا نگارِ خویش را #سعدی

گَبر و تَرسا و مسلمان هر کسی در دینِ خویش قبله ای دارند و ما زیبا نگارِ خویش را #سعدی

دیگران را عید اگر فرداست ما را این دَمَست، روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست . . . 🌷 #سعدی #بخون

دیگران را عید اگر فرداست ما را این دَمَست، روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست . . . 🌷 #سعدی #بخون

به بویِ زلفِ تو، با باد، عیش ها دارم . . . #سعدی #بخون

به بویِ زلفِ تو، با باد، عیش ها دارم . . . #سعدی #بخون

عید فطر،رمضان، هلال‌ماه در تک بیت شاعران دیدارِ تو عید است ولی حال و هوایم مانندِ شبِ آخرِ ماهِ رمضان است... #محمد_شیخی آن که ابروی هلال عید را طاق آفرید طاق ابروی ترا بسیار بهتر ...

عید فطر،رمضان، هلال‌ماه در تک بیت شاعران دیدارِ تو عید است ولی حال و هوایم مانندِ شبِ آخرِ ماهِ رمضان است... #محمد_شیخی آن که ابروی هلال عید را طاق آفرید طاق ابروی ترا بسیار بهتر بسته اس #صائب_تبریزی حافظ منشین بی می و معشوق زمانی کایام گل و یاسمن و ...

دیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست ...! #سعدی

دیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست ...! #سعدی

هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی #سعدی

هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی #سعدی

🍃 شبی خیال تو گفتم ببینم اندر خواب 🍃 ولی ز فکر تو خواب آیدم خیال است این ...؟ 🍃 #سعدی شب خوش 💟🍃🌸

🍃 شبی خیال تو گفتم ببینم اندر خواب 🍃 ولی ز فکر تو خواب آیدم خیال است این ...؟ 🍃 #سعدی شب خوش 💟🍃🌸

روزگاریست که سودای تو در سر دارم مگرم سر برود تا برود سودایت.. #سعدی

روزگاریست که سودای تو در سر دارم مگرم سر برود تا برود سودایت.. #سعدی

تا خیال قد وبالای تو در فکر منست گر خلایق همه سروند چو سرو ازادم #سعدی کودکانه #سعدی #آتلیه کودک #عشقم #فندقی #ژست. عکاسی #نوزاد #نوزاد دختر #کوچولوی ناناز #

تا خیال قد وبالای تو در فکر منست گر خلایق همه سروند چو سرو ازادم #سعدی کودکانه #سعدی #آتلیه کودک #عشقم #فندقی #ژست. عکاسی #نوزاد #نوزاد دختر #کوچولوی ناناز #

همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم #سعدی

همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم #سعدی

‌ خبر از عیش ندارد که ندارد یاری دل نخوانند که صیدش نکند دلداری جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد تا دگر برنکنم دیده به هر دیداری #سعدی

‌ خبر از عیش ندارد که ندارد یاری دل نخوانند که صیدش نکند دلداری جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد تا دگر برنکنم دیده به هر دیداری #سعدی