نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سعید_امدادی (۳ تصویر)

جـــــواب ڪہ نمیدهی دلـم هری می ریـزد شبیه دانہ هاے شاه مقصـود روے سنگ صیقلی جواب ڪہ نمیدهی تسبیح شدنم دشـوار است .. #سعید_امدادی

جـــــواب ڪہ نمیدهی دلـم هری می ریـزد شبیه دانہ هاے شاه مقصـود روے سنگ صیقلی جواب ڪہ نمیدهی تسبیح شدنم دشـوار است .. #سعید_امدادی

#عاشق_عکاسی😍 📸 شبیه عکاسی که بدونِ ترس برای شکار بهترین لحظه با طبیعت وحشی درآمیخته در رویای #تو غوطه‌ورم... می‌خواهم جاودانه‌ترین اثرِ گالری خاطراتم را خلق کنم... #سعید_امدادی👤 #عکاسی

#عاشق_عکاسی😍 📸 شبیه عکاسی که بدونِ ترس برای شکار بهترین لحظه با طبیعت وحشی درآمیخته در رویای #تو غوطه‌ورم... می‌خواهم جاودانه‌ترین اثرِ گالری خاطراتم را خلق کنم... #سعید_امدادی👤 #عکاسی