سکوت (۷۴۲ تصویر)

پس زمینه رز صورتی میکاپ هندوانه🍉🚺👸💄🌸👰👄🌸🍀👧✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛...
عکس بلند

پس زمینه رز صورتی میکاپ هندوانه🍉🚺👸💄🌸👰👄🌸🍀👧✨🚺💆🍀🌻👸🌸🌸😍👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛...

...عطرت هوا می شود برای نفسنامتضربآهنگ در قلب و چشمهایتآرا...

...عطرت هوا می شود برای نفسنامتضربآهنگ در قلب و چشمهایتآرا...

🔴‏ حاج قاسم خطاب به علما ومراجع:برخی خنّاسان سعی دارند که مر...

🔴‏ حاج قاسم خطاب به علما ومراجع:برخی خنّاسان سعی دارند که مر...

اندکی سکوت کنیم ب احترام سکه 17ملیون تومنی
عکس بلند
۳

اندکی سکوت کنیم ب احترام سکه 17ملیون تومنی

طفلک گوشهام !!!#دلم #سوختن #گوشهایم #سکوت #تحمل_کردن        ...

طفلک گوشهام !!!#دلم #سوختن #گوشهایم #سکوت #تحمل_کردن ...

من شاعرواژه های عریانم محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

من شاعرواژه های عریانم محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

اندوهِ بی پایان
۲

اندوهِ بی پایان

دردهای مشترک

دردهای مشترک

و چقدر حرف پشت این سکوت هست
۴۷

و چقدر حرف پشت این سکوت هست

ناممکن ترین اتفاق

ناممکن ترین اتفاق

#عکس_نوشته #دلنوشته #سکوت #خاص #زیبا

#عکس_نوشته #دلنوشته #سکوت #خاص #زیبا

نخلستان ما عکاس خودم همین امروز
۱

نخلستان ما عکاس خودم همین امروز

تقاص
۲

تقاص

دنج ترین جای دنیا

دنج ترین جای دنیا

قلبها

قلبها

ابلیس درون
۱

ابلیس درون

مُرده پرستی
۳

مُرده پرستی