شانه (۶۴ تصویر)

#آرزوی امشبم❤️آرزو میکنم آنقدر #بخت به روی #تو بخندد که فقطح...

#آرزوی امشبم❤️آرزو میکنم آنقدر #بخت به روی #تو بخندد که فقطح...

روزها با فکر او دیوانه‌ام شب بیشتر...
۱۶

روزها با فکر او دیوانه‌ام شب بیشتر...

🚫ایستاده #دوش گرفتن یکی از دلایل #ریزش_مو است.✅حتماً #نشسته ...
۱

🚫ایستاده #دوش گرفتن یکی از دلایل #ریزش_مو است.✅حتماً #نشسته ...

#رسول_الله_صل_الله_علیه_و_آله_و_سلم #سلامتی #شانه #کپی_با_ذک...
۱

#رسول_الله_صل_الله_علیه_و_آله_و_سلم #سلامتی #شانه #کپی_با_ذک...

#توصیه_های_سلامتی #شانه #شلوار #آمیزش #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_...
۱

#توصیه_های_سلامتی #شانه #شلوار #آمیزش #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_...

#امام_کاظم #حدیث #افسردگی #شانه #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامت...
۱

#امام_کاظم #حدیث #افسردگی #شانه #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامت...

هوالباقی... #بخوندر سنگ قبرهای قدیمی نقش #شانه نشانه جنسیت م...

هوالباقی... #بخوندر سنگ قبرهای قدیمی نقش #شانه نشانه جنسیت م...

#حاصل_عشق ...آمدی ساده نشستیبه حریم #دل من رفتنت از بر منشیو...

#حاصل_عشق ...آمدی ساده نشستیبه حریم #دل من رفتنت از بر منشیو...

سازمان‌دادن به موهایت که کارِ شانه نیست باید از دولت تقاضا...
۵

سازمان‌دادن به موهایت که کارِ شانه نیست باید از دولت تقاضا...

....مهم نیست که ... #شانه هایت تجسم است...و آغوشت خیالهمه #ی...

....مهم نیست که ... #شانه هایت تجسم است...و آغوشت خیالهمه #ی...

🌵💚گاه می اندیشمخبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟آن زمان که خب...

🌵💚گاه می اندیشمخبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟آن زمان که خب...

#اجازه مے دهی؟    #شانه ڪنم #پریشانے ات را ...! #مرتضی_ال...

#اجازه مے دهی؟ #شانه ڪنم #پریشانے ات را ...! #مرتضی_ال...

#خوش‌نشستی‌بردلم ❤ #کاشانه‌میخواهی‌چکار؟ 😊☘ #راحم_تبریزی☘ #ب...
۸

#خوش‌نشستی‌بردلم ❤ #کاشانه‌میخواهی‌چکار؟ 😊☘ #راحم_تبریزی☘ #ب...

ذڪـرامـشـب #شانه های خسته ام در #خدمت زلف شما #اخمهای هر شب...

ذڪـرامـشـب #شانه های خسته ام در #خدمت زلف شما #اخمهای هر شب...

#حسرتِ گرمی #آغوش تو بر #شانه ی من بی صدا #مردنِ دل سهم من ...
۱

#حسرتِ گرمی #آغوش تو بر #شانه ی من بی صدا #مردنِ دل سهم من ...

موهای یک #زن... خلق شده برای مردش!! که بنشیند #شانه اش کند ،...

موهای یک #زن... خلق شده برای مردش!! که بنشیند #شانه اش کند ،...

#شانه بر زلف زنی لرزه به جانم فکنی نازمت ناز که دُردانه ب...
۱

#شانه بر زلف زنی لرزه به جانم فکنی نازمت ناز که دُردانه ب...

#شعر #ادبیات #هنر #عاشقانه #تهمتن #غلامی #باد #مو #شانه #پری...
۳

#شعر #ادبیات #هنر #عاشقانه #تهمتن #غلامی #باد #مو #شانه #پری...

#شعر #شاعر #شاهنامه #آخرش #خوش #نیست #شانه #مردانگی #تهمتن #...

#شعر #شاعر #شاهنامه #آخرش #خوش #نیست #شانه #مردانگی #تهمتن #...

:white_heavy_check_mark:بهترین نوع شانه:japanese_symbol_for_...
۱

:white_heavy_check_mark:بهترین نوع شانه:japanese_symbol_for_...