نسخه وب بازار مستقیم

شاهان (۸ تصویر)

🔵 ای #خمینی همه اش تقصیر تو بود.. ما به نشست و برخاست #شاهان عادت کرده بودیم.. ما به خفت و خواری و #رعیت بودن عادت کرده بودیم.. تو آمدی و بیدارمان کردی.. و گفتی ...

🔵 ای #خمینی همه اش تقصیر تو بود.. ما به نشست و برخاست #شاهان عادت کرده بودیم.. ما به خفت و خواری و #رعیت بودن عادت کرده بودیم.. تو آمدی و بیدارمان کردی.. و گفتی #الله_اکبر ✌ #چهل_و_یک_سالگی_انقلاب و #دهه_فجر مبارک 🌺 #جشن_انقلاب #امام_آمد #شاه #پهلوی #دیکتاتور #نور #شجاعت #مقاومت ...

🔶 افتخار #فردوسی و همه بزرگان #شعر و #ادب #ایران ما به #اسلام و #اولیاءالله به #حضرت_محمد و #حضرت_علی است نه #باستان و #شاهان و ستمگران تاریخ !👆 🍃 🌺 منم بنده #اهلبیت نبی .. ...

🔶 افتخار #فردوسی و همه بزرگان #شعر و #ادب #ایران ما به #اسلام و #اولیاءالله به #حضرت_محمد و #حضرت_علی است نه #باستان و #شاهان و ستمگران تاریخ !👆 🍃 🌺 منم بنده #اهلبیت نبی .. به به 😊 #آریایی #باستانگرا #نژادپرست #عقب_مانده #تاریخ #شاعر #ایرانی #فارسی #ادبیات #غدیر #عید_غدیر #علی ...

#شاهان کشند بنده بد را به انتقام تو جانب کرامت و ایثار می‌کشی زین لطف مجرمان را گستاخ کرده‌ای دزدان دار را خوش و بی‌دار می‌کشی... #مولانای_جان 🌹

#شاهان کشند بنده بد را به انتقام تو جانب کرامت و ایثار می‌کشی زین لطف مجرمان را گستاخ کرده‌ای دزدان دار را خوش و بی‌دار می‌کشی... #مولانای_جان 🌹

🔵 ای #خمینی همه اش تقصیر تو بود.. ما به نشست و برخاست #شاهان عادت کرده بودیم.. ما به خفت و خواری و #رعیت بودن عادت کرده بودیم.. تو آمدی و بیدارمان کردی.. و گفتی ...

🔵 ای #خمینی همه اش تقصیر تو بود.. ما به نشست و برخاست #شاهان عادت کرده بودیم.. ما به خفت و خواری و #رعیت بودن عادت کرده بودیم.. تو آمدی و بیدارمان کردی.. و گفتی #الله_اکبر 🌷 چهل_سالگی_انقلاب و #دهه_فجر مبارک @gheflatmamnoo🔛 غفلت ممنوع

🌺 🍃 ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او #شاهان همه #مسکین او خوبان #قراضه_چین او شیران زده دُم بر زمین پیش سگان کوی ...

🌺 🍃 ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او #شاهان همه #مسکین او خوبان #قراضه_چین او شیران زده دُم بر زمین پیش سگان کوی او 💐 🌷 عید زیبای #غدیر عید ولایت امیرمومنان #علی (ع) بر همه خصوصا بر ...

برسان #مهتابم با شوق، به هر #شام اگر می خوابم * خواهم که ببینم #رخ او در خوابم ور نه که بدون رخ او این ایام * از دیده نریزد همه جز خونابم هر #شب ...

برسان #مهتابم با شوق، به هر #شام اگر می خوابم * خواهم که ببینم #رخ او در خوابم ور نه که بدون رخ او این ایام * از دیده نریزد همه جز خونابم هر #شب به امید نگهش بستم #چشم * تا شام دگر باز همی بی تابم بودن به ...

کانال روشنگری: 🔴 جماعت شاه پرست رفته اند سر قبر کوروش و نعره زده اند:🗣 #کوروش پدر ماست! 🗣 جماعتی که به محض کوچکترین روشنگری درباره جعلهای تاریخی، عربده می کشند که 😡 کوروش و ...

کانال روشنگری: 🔴 جماعت شاه پرست رفته اند سر قبر کوروش و نعره زده اند:🗣 #کوروش پدر ماست! 🗣 جماعتی که به محض کوچکترین روشنگری درباره جعلهای تاریخی، عربده می کشند که 😡 کوروش و فلان شاه، تاریخ ماست!! به تاریخ و اجدادمان احترام بگذارید!🗣 👇 👇 👇 💠 اما ...

#ارجاسب_تورانی #شاهان _تورانی #شاهنامه اَرجاسب یا اَرجاسپ یکی از شاهان توران در شاهنامه است. او نبیرهٔ #افراسیاب است و شاهی او هم‌زمان با شاهی #گشتاسب و پیدایش #زرتشت در ایران است. در زمان او جنگهای ...

#ارجاسب_تورانی #شاهان _تورانی #شاهنامه اَرجاسب یا اَرجاسپ یکی از شاهان توران در شاهنامه است. او نبیرهٔ #افراسیاب است و شاهی او هم‌زمان با شاهی #گشتاسب و پیدایش #زرتشت در ایران است. در زمان او جنگهای دینی بین ایران و توران درگرفت که به پیروزی #ایرانیان انجامید. در #اوستا مکرر از ...