شدیم (۱۸ تصویر)

#شدیم مثلابرموداهمه دارن ازمون دوری میکنن
۳۱

#شدیم مثلابرموداهمه دارن ازمون دوری میکنن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بزرگ #شدیم#ولی#یادمون#نرفت
۰

#بزرگ #شدیم#ولی#یادمون#نرفت

#شدیم مثل الکل #هرکی رو تحویل میگیریم #سرش گیج میره اووووووف...
-۱۱۴

#شدیم مثل الکل #هرکی رو تحویل میگیریم #سرش گیج میره اووووووف...

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...
۱

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...

#شدیم مثل الکل #هرکی رو تحویل میگیریم #سرش گیج میره
۶

#شدیم مثل الکل #هرکی رو تحویل میگیریم #سرش گیج میره

#شدیم مثل الکل #هرکی رو تحویل میگیریم #سرش گیج میره اووووووف...
۴۵

#شدیم مثل الکل #هرکی رو تحویل میگیریم #سرش گیج میره اووووووف...

ما زیر #سایه ی #شما #سر و #سامان #گرفتیم! و این طور بی سر و ...
۰

ما زیر #سایه ی #شما #سر و #سامان #گرفتیم! و این طور بی سر و ...

me i am#rose#میگن:disappointed_face: هرکی #میمیره:loudly_cry...
۰

me i am#rose#میگن:disappointed_face: هرکی #میمیره:loudly_cry...

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...
۳

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...
۳

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...
۰

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...

ما زمانی#قهرمان#شدیم که#توی دربی#بارحمتی#سه به تک#شدیم...بچه...
۷

ما زمانی#قهرمان#شدیم که#توی دربی#بارحمتی#سه به تک#شدیم...بچه...

#شدیم سه‌تا عشق
۰

#شدیم سه‌تا عشق