#تنها_میان_داعش#قسمت_سوم💠 در تاریکی و تنهایی اتاق، خشکم زده ...