شعرمعاصر (۶۸۵ تصویر)

لطفا کپشن رو بخونید و نظرتون رو بهم بگید

لطفا کپشن رو بخونید و نظرتون رو بهم بگید

دنیای ما ،پر است از دست هایی که خسته نمی شونداز نگه داشتن نق...
۱

دنیای ما ،پر است از دست هایی که خسته نمی شونداز نگه داشتن نق...

#مولانا #مولوی #سعدی #ادیت #نستعلیق #لیلافداکار #سنتی #شعرنو...

#مولانا #مولوی #سعدی #ادیت #نستعلیق #لیلافداکار #سنتی #شعرنو...

متن شعر در کانال اشعارآیدی کانال و صفحه اینستاگرامmohammadfa...
۱

متن شعر در کانال اشعارآیدی کانال و صفحه اینستاگرامmohammadfa...

متن شعر در کانال اشعارآیدی کانال و صفحه اینستاگرامmohammadfa...

متن شعر در کانال اشعارآیدی کانال و صفحه اینستاگرامmohammadfa...

تو خودت ماهی و هر بار که کامل شده ای
از پَسِ پرده به بیرون م...

تو خودت ماهی و هر بار که کامل شده ای از پَسِ پرده به بیرون م...

آتش گرفته دست من از دست های تو
دیدی چقدر زود شدم مبتلای تو؟
...

آتش گرفته دست من از دست های تو دیدی چقدر زود شدم مبتلای تو؟ ...

چه خوب می شد
سخت ترین اتفاق جهان را
ساده می کردی
می نشستم و ...

چه خوب می شد سخت ترین اتفاق جهان را ساده می کردی می نشستم و ...

تو آفریده شدی تا که دلبری بکنی
که من غلام تو باشم که سروری ب...
۲

تو آفریده شدی تا که دلبری بکنی که من غلام تو باشم که سروری ب...

دل بستم و عشق است همین تاب و تبش را
هم درد از او دیده ام و ه...

دل بستم و عشق است همین تاب و تبش را هم درد از او دیده ام و ه...

فدای تو همه چیزم، اگرچه ناقابل
حقیقت است، حقیقت، نشسته ای در...

فدای تو همه چیزم، اگرچه ناقابل حقیقت است، حقیقت، نشسته ای در...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...
۱

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

درختان قندیل بستهٔ پارک وحدت بروجرد #سعید_فلاحی #سعید #فلاحی...

درختان قندیل بستهٔ پارک وحدت بروجرد #سعید_فلاحی #سعید #فلاحی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...

#سعید_فلاحی #سعید #فلاحی #زانا_کوردستانی #زانا #کوردستان #لی...