شعر (۱۰۰۰۰ تصویر)

این یک جنون منطقیست که می خواهمت هنوز

این یک جنون منطقیست که می خواهمت هنوز

دانلود آهنگ عاشقانه علی اسکندری بنام سهم منه
۲

دانلود آهنگ عاشقانه علی اسکندری بنام سهم منه

عاقبت ترامپ چون آخرت یزید بین!شعر در باره سقوط ترامپ و خطاب ...

عاقبت ترامپ چون آخرت یزید بین!شعر در باره سقوط ترامپ و خطاب ...

معرفی کتاب قناصه و ابرو . صد رباعی دفاع مقدس

معرفی کتاب قناصه و ابرو . صد رباعی دفاع مقدس

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)
۱

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)
۱

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

#شهریار#شعر#شعرانه             #پستای_قبلم_ببین_...

#شهریار#شعر#شعرانه #پستای_قبلم_ببین_...

از جالبترین ساعت‌های زنگدار دنیا، ساعت دمبل که وقتی زنگ بخور...

از جالبترین ساعت‌های زنگدار دنیا، ساعت دمبل که وقتی زنگ بخور...

گفتم برایم شعر بفرست
۱

گفتم برایم شعر بفرست

برگی شده افتاده ام از شاخه به کویی چون باد مرا می بَری امّا ...
۱۹

برگی شده افتاده ام از شاخه به کویی چون باد مرا می بَری امّا ...

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)