شعر_تراپی (۹ تصویر)

:camera_with_flash: نظرتون رو در مورد عکس و متن بنویسید.با خ...
۷

:camera_with_flash: نظرتون رو در مورد عکس و متن بنویسید.با خ...

هیچوقت #حسرت #زندگی آدمایی که ازدرونشون خبر نداری نخورهر #قل...
۵

هیچوقت #حسرت #زندگی آدمایی که ازدرونشون خبر نداری نخورهر #قل...

نظرتون درمورد عکس و کپشن چیه؟:smiling_face_with_heart-shaped...
۹

نظرتون درمورد عکس و کپشن چیه؟:smiling_face_with_heart-shaped...

‌یه وقتایی‌ جلو پامون رو درست نگاه نمی کنیم، زمین می خوریم، ...
۹

‌یه وقتایی‌ جلو پامون رو درست نگاه نمی کنیم، زمین می خوریم، ...

‌پیش از آنکه معشوقه‌ام شویهندیان و پارسیان و چینیان و مصریان...
۵

‌پیش از آنکه معشوقه‌ام شویهندیان و پارسیان و چینیان و مصریان...

گاهی ما سالها جمله‌ی دوستت دارم را نمیگوییم تا شخصی را از دس...
۱۱

گاهی ما سالها جمله‌ی دوستت دارم را نمیگوییم تا شخصی را از دس...

من فکر میکنم حتی اندوه هم باید هم شأنِ دلت باشد!به عمق ِ چشم...
۲

من فکر میکنم حتی اندوه هم باید هم شأنِ دلت باشد!به عمق ِ چشم...

‌گاهی یک شاخه گل یک احوالپرسی ساده یک پیام  بی مناسبت برای س...
۵

‌گاهی یک شاخه گل یک احوالپرسی ساده یک پیام  بی مناسبت برای س...

‌‌می خواهم به اتفاقاتِ خوبِ نیفتاده ، اعتماد کنمو ایمان داشت...
۱۳

‌‌می خواهم به اتفاقاتِ خوبِ نیفتاده ، اعتماد کنمو ایمان داشت...