نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهریور (۱۱۳۱ تصویر)

#فال احساسی☆-☆🧸 تاریخ: پنجشنبه 1 خرداد 1399 💖 #فروردین :خنده و شادی به زندگیتان برمیگردد. 💖 #اردیبهشت:نظر شخص مقابل شمامثبت است. 💖 #خرداد:عشق راسرسری جلوه ندید دیگران به محبت شما نیازدارند 💖 #تیر:شخصی قصد سواستفاده ...

#فال احساسی☆-☆🧸 تاریخ: پنجشنبه 1 خرداد 1399 💖 #فروردین :خنده و شادی به زندگیتان برمیگردد. 💖 #اردیبهشت:نظر شخص مقابل شمامثبت است. 💖 #خرداد:عشق راسرسری جلوه ندید دیگران به محبت شما نیازدارند 💖 #تیر:شخصی قصد سواستفاده از شما دارد 💖 #مرداد:درمورد عشقتان روراست باشید 💖 #شهریور:درمورد احساس خودکمی رازدارباشید. 💖 #مهر ...

فال حافظ روزانه سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب ها ...

فال حافظ روزانه سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود تعبیر: از دست ...

فال حافظ روزانه چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث دین و دل بردند و قصد جان کنند الغیاث از ...

فال حافظ روزانه چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث دین و دل بردند و قصد جان کنند الغیاث از جور خوبان الغیاث تعبیر: درد دل تو و فریادها و آه های جگر سوزت درمان ...

#شهریور

#شهریور

فال حافظ روزانه سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : انت روائح رند الحمی و زاد غرامی فدای خاک در دوست باد جان گرامی خوشا دمی که درآیی وگویمت به سلامت قدمت ...

فال حافظ روزانه سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : انت روائح رند الحمی و زاد غرامی فدای خاک در دوست باد جان گرامی خوشا دمی که درآیی وگویمت به سلامت قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقام تعبیر: خبری را که برایش انتظار کشیده‌اید بزودی می‌رسد که ...

#شهریور

#شهریور

فال حافظ روزانه 💎 🌸چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 🏛🦋فال حافظ امروز متولدین #فروردین : خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد روا مدار خدایا که در ...

فال حافظ روزانه 💎 🌸چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 🏛🦋فال حافظ امروز متولدین #فروردین : خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد 💙تعبیر: دعاهایتان برآورده خواهد شد و ...

#شهریور #عکس_نوشته

#شهریور #عکس_نوشته

فال حافظ روزانه 💎 🌸یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 🏛🦋فال حافظ امروز متولدین #فروردین : صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار حریف عشق تو بودم چو ...

فال حافظ روزانه 💎 🌸یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 🏛🦋فال حافظ امروز متولدین #فروردین : صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار 💙تعبیر: در انتظار خبری هستید ...

فال حافظ روزانه 💎 🌸شنبه 6 اردیبهشت 1399 🏛🦋فال حافظ امروز متولدین #فروردین : ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت ای غایب از نظر که شدی همنشین دل ...

فال حافظ روزانه 💎 🌸شنبه 6 اردیبهشت 1399 🏛🦋فال حافظ امروز متولدین #فروردین : ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت ای غایب از نظر که شدی همنشین دل می‌گویمت دعا و ثنا می‌فرستمت 💙تعبیر: در انجام کار تاخیر جایز نیست. لطف همگان شامل ...

فال حافظ روزانه سه‌شنبه 2 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان ...

فال حافظ روزانه سه‌شنبه 2 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست تعبیر: در راهی که قدم ...

فال حافظ روزانه دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا ...

فال حافظ روزانه دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز تعبیر: خیلی عاشق هستی و از غم ...

فال حافظ روزانه یکشنبه 31 فروردین 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : ترسم که اشک در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود گویند سنگ لعل شود ...

فال حافظ روزانه یکشنبه 31 فروردین 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : ترسم که اشک در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود تعبیر: صبر داشته باش هر ...

فال حافظ روزانه شنبه 30 فروردین 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب ها ...

فال حافظ روزانه شنبه 30 فروردین 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود تعبیر: از دست ...

فال حافظ روزانه جمعه 29 فروردین 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب گفتمش مگذر زمانی گفت ...

فال حافظ روزانه جمعه 29 فروردین 1399 فال حافظ امروز متولدین #فروردین : گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب تعبیر: اگر توقع داری که ...

سمبل گلهای هرماه تقدیم به گلهای گروه 🌸🍃 #فروردین: گل رز شما گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می‌دهید. بسیار رک گو هستید و عاشق مسافرت! اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید و پشتکارتان ...

سمبل گلهای هرماه تقدیم به گلهای گروه 🌸🍃 #فروردین: گل رز شما گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می‌دهید. بسیار رک گو هستید و عاشق مسافرت! اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید و پشتکارتان خوب است. #اردیبهشت: گل نسترن فردی صبور و پرطاقت هستید و اراده بسیار قوی دارید. ...

فال حافظ روزانه 💎 🌸یکشنبه 24 فروردین 1399 🏛🦋فال حافظ امروز متولدین #فروردین : عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام هر که این عشرت نخواهد خوشدلی ...

فال حافظ روزانه 💎 🌸یکشنبه 24 فروردین 1399 🏛🦋فال حافظ امروز متولدین #فروردین : عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام 💙تعبیر: برای شما ...