شهریور (۱۱۷۹ تصویر)

زندگی ظرف بلوری بود کنج خانه ام
۱

زندگی ظرف بلوری بود کنج خانه ام

#آبان جان ! ڪمی فرصتمان ده نبار به آیه های #باران قسم نبار! ...
۴۵

#آبان جان ! ڪمی فرصتمان ده نبار به آیه های #باران قسم نبار! ...

🧟‍♂️🧟 تو زندان چطوری میشه اخلاقت؟🕶❤️ متولد کدوم ماهی؟؟؟ ❤️➖➖...
۱۳

🧟‍♂️🧟 تو زندان چطوری میشه اخلاقت؟🕶❤️ متولد کدوم ماهی؟؟؟ ❤️➖➖...

اسلاید دوم
۴

اسلاید دوم

اسلاید اول
۳

اسلاید اول

🌵💚حالت چطور است محبوبم؟هر بار می پرسم جواب می دهی خوبِ خوبهر...

🌵💚حالت چطور است محبوبم؟هر بار می پرسم جواب می دهی خوبِ خوبهر...

لبخندت را باور کنم یا چشمهای آبانی ات
۱

لبخندت را باور کنم یا چشمهای آبانی ات

ای کاش .....شنبه بیست و نهم #شهریور ۱۳۹۹ #خاص
۹

ای کاش .....شنبه بیست و نهم #شهریور ۱۳۹۹ #خاص

غمگین و دلتنگ با چشمهایِ تر شبیهِ #شهریورکه حواس کسی به رفتن...
۴

غمگین و دلتنگ با چشمهایِ تر شبیهِ #شهریورکه حواس کسی به رفتن...

😍😍😍جمعه بیست و هشتم #شهریور ۱۳۹۹
۴

😍😍😍جمعه بیست و هشتم #شهریور ۱۳۹۹

چقدر نیستیچقدر دلتنگمو چقدر کند می گذرد این ثانیه های درد آل...
۳

چقدر نیستیچقدر دلتنگمو چقدر کند می گذرد این ثانیه های درد آل...

🌵💚گاه با لبخندی گوشه ی لبگاه با اشکی سرازیر از گونهبه هر جان...

🌵💚گاه با لبخندی گوشه ی لبگاه با اشکی سرازیر از گونهبه هر جان...

#تولدم_مبارک🎈#۲۶_شهریور🍂#شهریور #دختر ته تغاری تابستان عجیب ...
۳۲

#تولدم_مبارک🎈#۲۶_شهریور🍂#شهریور #دختر ته تغاری تابستان عجیب ...

این روزهایِ پایانیِ #شهریوردلهره ی عجیبی دارد !دلهره ای از ج...
۱۲۶

این روزهایِ پایانیِ #شهریوردلهره ی عجیبی دارد !دلهره ای از ج...

مرد متولد شهریور ماه

مرد متولد شهریور ماه

یه اتاقی باشه با دَرای بسته یه سکوت#من باشم ، #تو باشی و چرا...
۳

یه اتاقی باشه با دَرای بسته یه سکوت#من باشم ، #تو باشی و چرا...

#صدایم_کن_از_هر_کجا_میتوانی 😍😍⚘❤جمعه بیست و یک #شهریور ۱۳۹۹س...
۲

#صدایم_کن_از_هر_کجا_میتوانی 😍😍⚘❤جمعه بیست و یک #شهریور ۱۳۹۹س...

#شهریورشمارش معکوس شروع می شودروزهای پایانی شهریور استروزهای...
۲

#شهریورشمارش معکوس شروع می شودروزهای پایانی شهریور استروزهای...