نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_عزیز (۴ تصویر)

#TheGreatKhamenei #شهید_آوینی #سید_شهیدان_اهل_قلم خداوند إن شاء الله این شهید را با پیغمبر محشور کند. من حقیقتاً نمی‌دانم چطور می‌شود انسان احساساتش را در یک چنین مواقعی بیان و تعبیر کند؟ چون در دل انسان یک‌جور ...

#TheGreatKhamenei #شهید_آوینی #سید_شهیدان_اهل_قلم خداوند إن شاء الله این شهید را با پیغمبر محشور کند. من حقیقتاً نمی‌دانم چطور می‌شود انسان احساساتش را در یک چنین مواقعی بیان و تعبیر کند؟ چون در دل انسان یک‌جور احساس نیست. در حادثه‌ی شهادتی مثل شهادت این #شهید_عزیز چندین احساس باهم هست. یکی احساس ...

#TheGreatKhamenei #سالروز_شهادت #صیاد_شیرازی #صیاد_دلها #شهید_عزیز امیر سرافراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، نظامیِ مومن و پارسا و پرهیزکار #سپهبد_علی_صیاد_شیرازی امروز به دست منافقین مجرم و خونخوار و روسیاه به شهادت ...

#TheGreatKhamenei #سالروز_شهادت #صیاد_شیرازی #صیاد_دلها #شهید_عزیز امیر سرافراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، نظامیِ مومن و پارسا و پرهیزکار #سپهبد_علی_صیاد_شیرازی امروز به دست منافقین مجرم و خونخوار و روسیاه به شهادت رسید... او مانند دیگر مردان حق از روزی که قدم در راه انقلاب نهادند همواره ...

دیر که نشده هنوز؟ شده؟ راه برگشت دارم؟! چقدر دلم برایتان تنگ شده... چقدر فاصله گرفته ام از هدف هایتان از تفکراتتان در این گرداب روزمرگی! باید بروم حتماً یکی دیگر از کتاب هایتان را ...

دیر که نشده هنوز؟ شده؟ راه برگشت دارم؟! چقدر دلم برایتان تنگ شده... چقدر فاصله گرفته ام از هدف هایتان از تفکراتتان در این گرداب روزمرگی! باید بروم حتماً یکی دیگر از کتاب هایتان را بخوانم. تا جلا پیدا کند روحم :) #شهید_آوینی #شهید_عزیز

بنویس #محمود_رضا_جان... هرچه دلت میخواهد برایمان بنویس #شهید_عزیز... بنویس از آن #آرمان هایی که بخاطرش #جان عزیزت را دادی... بنویس میخواهی چه کنیم در قبال آن همه #فداکاری و گذشت تو؟... هرچه میخواهی بنویس... رویمان ...

بنویس #محمود_رضا_جان... هرچه دلت میخواهد برایمان بنویس #شهید_عزیز... بنویس از آن #آرمان هایی که بخاطرش #جان عزیزت را دادی... بنویس میخواهی چه کنیم در قبال آن همه #فداکاری و گذشت تو؟... هرچه میخواهی بنویس... رویمان سیاه...#شرمنده_ایم ما #بی_معرفت تر از این حرف ها هستیم... پشت گوشمان می اندازیم... #یادمان_میرود... هرچیزی ...