نسخه وب بازار مستقیم

شیطان_بزرگ (۷۶ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه ... | شهید مدافع حرم شهید مصطفی زال نژاد (طه) | روز مصیبت ما آن زمانی است که چادر از سر زنان و ...

#هواپیمای_اوکراینی.. تکرار تاریخ و شیطنت دشمن در بازار شایعات موهوم... در #جنگ_احد مسلمین نبرد رو برده بودند، اما عده ای از ترس جا ماندن از غنائم، پست خودشون رو ترک کردن و سپس با انفعال ...

#هواپیمای_اوکراینی.. تکرار تاریخ و شیطنت دشمن در بازار شایعات موهوم... در #جنگ_احد مسلمین نبرد رو برده بودند، اما عده ای از ترس جا ماندن از غنائم، پست خودشون رو ترک کردن و سپس با انفعال شدید مقابل #جنگ_روانی دشمن، یک نبرد برده رو به باخت برای جامعه اسلامی مبدل کردن. ...

ما انتقام تک تک خونهایی را که استکبار و #آمریکای_پلید بر زمین ریخته است میگیریم! زمان انتقام از #شیطان_بزرگ فرا رسیده است! #انتقام_سخت

ما انتقام تک تک خونهایی را که استکبار و #آمریکای_پلید بر زمین ریخته است میگیریم! زمان انتقام از #شیطان_بزرگ فرا رسیده است! #انتقام_سخت

شعارنویسی مردمِ عراق روی دیوار #سفارت_آمریکا 🔹 حرف مردم: نه به آمریکا 🔹 این سفارتخانه، تحویل سرکنسول فلسطین شد. 🔹 آمریکا متجاوز است و باید خیلی زود از منطقه خارج شود و بداند که تاوان ...

شعارنویسی مردمِ عراق روی دیوار #سفارت_آمریکا 🔹 حرف مردم: نه به آمریکا 🔹 این سفارتخانه، تحویل سرکنسول فلسطین شد. 🔹 آمریکا متجاوز است و باید خیلی زود از منطقه خارج شود و بداند که تاوان کرده خود را خواهد داد. 🔹 هیچ‌وقت اینجا سفارت نبوده بلکه لانه تروریست‌ها و جاسوسی ...

🔴 آن #رهبر الهی در خشت خام میدید‼ ️ 1⃣ رهبرمعظم انقلاب ؛ بهمن۱۳۹۳ : « من با #مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت می‌خواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به ...

🔴 آن #رهبر الهی در خشت خام میدید‼ ️ 1⃣ رهبرمعظم انقلاب ؛ بهمن۱۳۹۳ : « من با #مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت می‌خواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به نقطه‌های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه‌های #خیالی » 2⃣ عراقچی ۱۶تیر۹۸: به همه دستگاه‌ها ...

🔻 حضرت #امام_خامنه_ای (مدظله العالی): ✔ نهال جـمهوری اسـلامی به 🌲 درختی تَناور تبدیل شده و نمیتوانند آن را تکان دهند 👈 تهدیدها را میدانم ولی همان حرف امام (ره) را تکرار میکنم که ✔ ...

🔻 حضرت #امام_خامنه_ای (مدظله العالی): ✔ نهال جـمهوری اسـلامی به 🌲 درختی تَناور تبدیل شده و نمیتوانند آن را تکان دهند 👈 تهدیدها را میدانم ولی همان حرف امام (ره) را تکرار میکنم که ✔ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند #شیطان_بزرگ #آمریکا_هیچ_غلطی_نمیتواند_بکند @valfajr_8

▪ ️#طرح | قطعا ترامپ مسئول مستقیم #حمله_تروریستی_اهواز است! آمریکا با حمایت مستقیم از گروهک‌های معارض که توسط سعودی پرداخت می‌شود؛ #شیطان_بزرگ بوده و خواهد بود

▪ ️#طرح | قطعا ترامپ مسئول مستقیم #حمله_تروریستی_اهواز است! آمریکا با حمایت مستقیم از گروهک‌های معارض که توسط سعودی پرداخت می‌شود؛ #شیطان_بزرگ بوده و خواهد بود

🔴 خبر آمده، چهار دیپلمات ربوده‌شده ایرانی در زندان رژیم صهیونیستی هستند و هیچ سندی دال بر شهادت آنان وجود ندارد. ♦ ️دوباره ۱۴ تیر ماه می شود و همه یاد احمد متوسلیان می کنند ...

🔴 خبر آمده، چهار دیپلمات ربوده‌شده ایرانی در زندان رژیم صهیونیستی هستند و هیچ سندی دال بر شهادت آنان وجود ندارد. ♦ ️دوباره ۱۴ تیر ماه می شود و همه یاد احمد متوسلیان می کنند و تمام #کمپین بازی ها هم تمام می شود ولی اگر از من میشنوید اگر ...

🎈 عهد رو هوا ✅ #تجربه_برجام را در حافظه تاریخی اطرافیانمان تثبیت کنیم: 👿 آمریکا #شیطان_بزرگ و غیر قابل اعتماد است... #برجام_بی_فرجام

🎈 عهد رو هوا ✅ #تجربه_برجام را در حافظه تاریخی اطرافیانمان تثبیت کنیم: 👿 آمریکا #شیطان_بزرگ و غیر قابل اعتماد است... #برجام_بی_فرجام

#ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، #زناکار از آب درآمد! و دخترش تیفانی، یک #زنازاده است! 💥 #آمریکا ام‌ّالفساد قرن است 💥 آمریکا #شیطان_بزرگ است 🚨 🚨 🚨 🚨 ✌ جنبش حلال زاده ها را در تلگرام ...

#ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، #زناکار از آب درآمد! و دخترش تیفانی، یک #زنازاده است! 💥 #آمریکا ام‌ّالفساد قرن است 💥 آمریکا #شیطان_بزرگ است 🚨 🚨 🚨 🚨 ✌ جنبش حلال زاده ها را در تلگرام دنبال کنید👇 👇 👇 http://t.me/halalzadeha ✌ ️به جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها بپیوندید @halalzadehaa

🔳 سهل اندیشان، مذاکره با آمریکا را تَکرار نکنند #غرب_زدگی #شیطان_بزرگ

🔳 سهل اندیشان، مذاکره با آمریکا را تَکرار نکنند #غرب_زدگی #شیطان_بزرگ