نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صاحب_عزیزی (۳ تصویر)

دزد قهّاری دلم را بیصدا دزدید و رفت بی تفاوت از کنارم رد شد و خندید و رفت در میان عالمی دیگر معلق مانده ام موج مغناطیس چشمانش مرا بلعید و رفت #صاحب_عزیزی ☜شــعـر╭🌧 ╮بـارونـــ☂ ...

دزد قهّاری دلم را بیصدا دزدید و رفت بی تفاوت از کنارم رد شد و خندید و رفت در میان عالمی دیگر معلق مانده ام موج مغناطیس چشمانش مرا بلعید و رفت #صاحب_عزیزی ☜شــعـر╭🌧 ╮بـارونـــ☂ ️ ‌‌‌‌‌👌 mostafa 011👌

تو زیباصورتی فامیل نزدیک خداوندی گمانم زاده‌ی رعدی و از پشت دماوندی به شورانگیزی ابری ولی دراوج آتشباد شر و شوری و امّا بر اصولی نیک، پابندی خبرداری که شهری روی لبخند تو شاعر شد! ...

تو زیباصورتی فامیل نزدیک خداوندی گمانم زاده‌ی رعدی و از پشت دماوندی به شورانگیزی ابری ولی دراوج آتشباد شر و شوری و امّا بر اصولی نیک، پابندی خبرداری که شهری روی لبخند تو شاعر شد! چرا اینگونه کافرگونه بی‌رحمانه می‌خندی؟ میان چشم هایت ارتش نازی کمین کرده نگاهم را به ...

خبر داری که شهری رویِ لبخند تو شاعر شد؟ چرا این‌گونه، کافر گونه، بی‌رحمانه می‌خندی؟ #صاحب_عزیزی

خبر داری که شهری رویِ لبخند تو شاعر شد؟ چرا این‌گونه، کافر گونه، بی‌رحمانه می‌خندی؟ #صاحب_عزیزی