نسخه وب بازار مستقیم

صحابی (۳ تصویر)

🔶 #اهلسنت نیز درست مانند #شیعیان و برخلاف #وهابیت، برای #صحابی پیامبر(ص) و بزرگان دین #مقبره و #مزار و #بارگاه میسازند و آنها را احترام و تکریم میکنند وهابیت، دشمن نشانه ها و المانهای یکتاپرستی ...

🔶 #اهلسنت نیز درست مانند #شیعیان و برخلاف #وهابیت، برای #صحابی پیامبر(ص) و بزرگان دین #مقبره و #مزار و #بارگاه میسازند و آنها را احترام و تکریم میکنند وهابیت، دشمن نشانه ها و المانهای یکتاپرستی و تکریم آنهاست #بخاری #شافعی #ابوحنیفه #ابن_حنبل #امام #سنی #شیعه_و_سنی_علیه_وهابیت #وهابی #شیطان #سنت #عمربن_خطاب #زیارت ...

ادامه از پست قبلی... اصحابی کالنجوم... این چگونه دینی است که میگوید انسان اگر از فردمنافق پیروی کند رستگار است!؟حتما میگید کدوم منافق!؟ خطاب ایه نفاق باکیست!؟ اصلا منافق اسمش روشه!عملش ی چیزه هدف و ...

ادامه از پست قبلی... اصحابی کالنجوم... این چگونه دینی است که میگوید انسان اگر از فردمنافق پیروی کند رستگار است!؟حتما میگید کدوم منافق!؟ خطاب ایه نفاق باکیست!؟ اصلا منافق اسمش روشه!عملش ی چیزه هدف و مقصودش چیزدیگست! این ایه هازمان پیامبرنازل شده!پس یک سوی منافق پیامبر را دیدند و صحابی ...

#من_یمنی_ام #انا_یمانی خاندان #اشعریان اصالتا #یمنی بودند #مالک_بن_عامر اولین مهاجر یمنی بود که با #رسول_خدا(ص) #بیعت کرد. و خاندان ایشان #اسلام نیکوئی یافت که در #روایات_نبوی #مدح شان مشهود است. این خاندان در #فتوحات_اسلامی نقش ...

#من_یمنی_ام #انا_یمانی خاندان #اشعریان اصالتا #یمنی بودند #مالک_بن_عامر اولین مهاجر یمنی بود که با #رسول_خدا(ص) #بیعت کرد. و خاندان ایشان #اسلام نیکوئی یافت که در #روایات_نبوی #مدح شان مشهود است. این خاندان در #فتوحات_اسلامی نقش برجسته داشتند. پس از فتوحات در زمان #عمر در #عراق و کوفه ساکن شدند. در ...