نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

طاهره_اباذری‌هریس (۳ تصویر)

"تو" به چایِ بعد از خواب می مانی... تلخ باشی یا قندپهلو فرقی نمی‌ کند؛ من همیشه معتادت هستم! #طاهره_اباذری‌هریس

شنیده بودم عشق زنها را زیبا می کند... و من چقدر این روزها زیباترین زنِ جهانم! #طاهره_اباذری‌هریس

شنیده بودم عشق زنها را زیبا می کند... و من چقدر این روزها زیباترین زنِ جهانم! #طاهره_اباذری‌هریس

بی خیالِ من و این مَردُم و هِی زخمِ زبان، می خندم :)) #طاهره_اباذری‌هریس

بی خیالِ من و این مَردُم و هِی زخمِ زبان، می خندم :)) #طاهره_اباذری‌هریس