نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

طویله (۵ تصویر)

یارانه نقدی دوم را چه کسانی می‌گیرند؟ #مملکت _ داریه یا #طویله _ داری مردم رو با ............. اشتباه فرض گرفتند بیشتر طویله داری میکنند تامملکت داری

یارانه نقدی دوم را چه کسانی می‌گیرند؟ #مملکت _ داریه یا #طویله _ داری مردم رو با ............. اشتباه فرض گرفتند بیشتر طویله داری میکنند تامملکت داری

#لنگ_حکومتی #آل_لجن #طویله _خونه ایران

#لنگ_حکومتی #آل_لجن #طویله _خونه ایران

دیکته نانوشته غلط ندارد! گُل شما بر سر ملت، کجاست؟ #مزخرف #طویله #قوطی #مصاحبه_روحانی

دیکته نانوشته غلط ندارد! گُل شما بر سر ملت، کجاست؟ #مزخرف #طویله #قوطی #مصاحبه_روحانی

"طویــــــله" !! چه اصطلاح برازنده ای!؟ اصطلاحی برای "محل زندگی حیوانات"!! ونه البته برای جماعتی که حتی نمی توان نام "حیوان" بر ایشان گذاشت!! جماعتی که از حیوان، پست ترند!! واگر "حیوان" بنامیشان،از عهده پاسخ #الاغ و استر و قاطر و #گورخر بیرون نخواهی آمد!! "اولئک کالأنعام بل هم أضلّ ...

این پست درجواب توهین لیدرحرومزاده #طویله چستقلال کیسه کش به اسطوره فوتبال علی کریمی...حرومزاده گیت رازی بودبین‌تومادرت‌چراخودتولودادی ...مکتب ال لجن است وبس

این پست درجواب توهین لیدرحرومزاده #طویله چستقلال کیسه کش به اسطوره فوتبال علی کریمی...حرومزاده گیت رازی بودبین‌تومادرت‌چراخودتولودادی ...مکتب ال لجن است وبس