عاشقانه (۱۰۰۰۰ تصویر)

همینم‌موندع‌تو‌برای‌من‌تعیین‌تکلیف‌کنی/:\؛ یه حرفی حدیثی تف ...

همینم‌موندع‌تو‌برای‌من‌تعیین‌تکلیف‌کنی/:\؛ یه حرفی حدیثی تف ...

شال وکلاه دخترانه

شال وکلاه دخترانه

شال وکلاه دخترانه

شال وکلاه دخترانه

#عاشقانه

#عاشقانه

🎶#Pooyan_Mokhtari_Fadat_Sham#لایک♥️#کامنت🗨#فالو_فالو😀♾:@Elna...

🎶#Pooyan_Mokhtari_Fadat_Sham#لایک♥️#کامنت🗨#فالو_فالو😀♾:@Elna...

#عاشقانه #تکست_خاص #عکس_پروفایل

#عاشقانه #تکست_خاص #عکس_پروفایل

#مثل_مویت🖤❣#لایک♥️#کامنت🗨#فالو_فالو😀♾:@Elnazkia             ...

#مثل_مویت🖤❣#لایک♥️#کامنت🗨#فالو_فالو😀♾:@Elnazkia ...

با شروع هر صبحسرشار می شوم از تو ...❤که خورشید من از مشرق چش...
۴

با شروع هر صبحسرشار می شوم از تو ...❤که خورشید من از مشرق چش...

🎶#Pooyan_Mokhtari_Refugee (ft. Emre Sakar‌ )#لایک♥️#کامنت🗨#ف...

🎶#Pooyan_Mokhtari_Refugee (ft. Emre Sakar‌ )#لایک♥️#کامنت🗨#ف...

بی تی اس

بی تی اس

#تکست_خاص #عاشقانه #عکس_پروفایل #عکس_نوشته

#تکست_خاص #عاشقانه #عکس_پروفایل #عکس_نوشته

مذاکره کننده ها

مذاکره کننده ها

بی تی اس

بی تی اس

در ببندید و بگویید که منجز از او همه کَس بگسستمکَس اگر گفت چ...

در ببندید و بگویید که منجز از او همه کَس بگسستمکَس اگر گفت چ...

رد" پایـت" هنوز به روے" قـلبم"جا مانده استاین را تمام شعرهاے...
۱

رد" پایـت" هنوز به روے" قـلبم"جا مانده استاین را تمام شعرهاے...

بی تی اس

بی تی اس

#عشق #تکست_خاص #عاشقانه #تنهایی #تکست_ناب #پروفایل #love #عک...

#عشق #تکست_خاص #عاشقانه #تنهایی #تکست_ناب #پروفایل #love #عک...

#عشق #تکست_خاص #عاشقانه #تنهایی #تکست_ناب #پروفایل #love #عک...

#عشق #تکست_خاص #عاشقانه #تنهایی #تکست_ناب #پروفایل #love #عک...

بی تی اس

بی تی اس