عشق ت عشقم عشقه😍🙈

2

یهو میزاره میره🚶#romi#ادیت #اصکی‌ممنوع#دخترونه#پسرونه#خاصتری...

🌵💚ازم پــــــــــــرسید؟منبع نوشته هایت ڪجاست؟؟گفــــــــتم ...

4

چجوری یادم بره؟ 💔😄#romi#ادیت #اصکی‌ممنوع#دخترونه#پسرونه#خاصت...

[°•🙂💔•°]دیر میفهمیم[°•🙂💔•°]زود از یاد میبریم.[°•🚶•°]دیر به خ...

هعیـ‌مواظب‌‌زبونمون‌باشیم🙂#romi#ادیت #اصکی‌ممنوع#دخترونه#پسر...

طُ تِر نَزَدیا....(:ــــــــ🙂😏ـــــــ#romi#ادیت #اصکی‌ممنوع#...

بمونی برام❤

خانما✌🏿🚶#romi#ادیت اصکی‌ممنوع#دخترونه#پسرونه#خاصترین#دلنشین#...

2

🌵💚زودتر از من بمیرتنها کمی زودترتا تو آنی نباشی که مجبور است...

نباشه‌نفس‌نیس‌توی‌سینه‌دوده😮‍💨🤧💔#romi#ادیت اصکی‌ممنوع#دخترون...

✌🏿😪😏#romi#ادیت اصکی‌ممنوع#دخترونه#پسرونه#خاصترین#دلنشین#دونف...

دوباره برگرد😕💔#romi#ادیت اصکی‌ممنوع#دخترونه#پسرونه#خاصترین#د...