نسخه وب بازار مستقیم

عاشقِ (۱۵ تصویر)

ولی اولین باری که منو دیدی عاشقم نشو بذار یکم بگذره بذار برقِ چشمام برات عادی بشه بذاز دوسه بار دستامو اتفاقی لمس کنی چند باری به شوخیام بخندی از حرص خوردنام ذوق کنی حسادتامو ...

ولی اولین باری که منو دیدی عاشقم نشو بذار یکم بگذره بذار برقِ چشمام برات عادی بشه بذاز دوسه بار دستامو اتفاقی لمس کنی چند باری به شوخیام بخندی از حرص خوردنام ذوق کنی حسادتامو ببینی و عادت کنی بهش بذار چند وقتی بگذره بذار یاد بگیری چطور بخندونیم بی ...

#عاشقِ عشقتم

#عاشقِ عشقتم

در #خاطراتِ من و تو جای سفر خالیست جای یک روزِ تمام کنار هم بودن خالیست جای یک دلِ سیر پرسه زدن در خیابان ها خالیست جای چند دقیقه گپ زدن با خیالِ راحت خالیست ...

در #خاطراتِ من و تو جای سفر خالیست جای یک روزِ تمام کنار هم بودن خالیست جای یک دلِ سیر پرسه زدن در خیابان ها خالیست جای چند دقیقه گپ زدن با خیالِ راحت خالیست جای #بوسه خالیست و ما هنوز #عاشقِ همیم هنوز خاطراتِ بی تصویر خاطراتِ بی صدا ...

#عاشقِ روزای سرد میشَم وَقتی تـو مرا در آغوش میگیـری

#عاشقِ روزای سرد میشَم وَقتی تـو مرا در آغوش میگیـری

من #فقیر ترین #عاشقِ این شهرم ! اما #تو خَیّر باش ! عشقت را #صدقه بده تا رفعِ بلای زلزله ای شود که به #جانم انداختی ...

من #فقیر ترین #عاشقِ این شهرم ! اما #تو خَیّر باش ! عشقت را #صدقه بده تا رفعِ بلای زلزله ای شود که به #جانم انداختی ...

‌‎‌‌‌‎ و #عشق تجربه #زیبایی‌ ست که می‌خواهم هر روز تکرار شود به شرط آنکه باز من #عاشقِ تو شوم ... 🕊 ❤ ️

‌‎‌‌‌‎ و #عشق تجربه #زیبایی‌ ست که می‌خواهم هر روز تکرار شود به شرط آنکه باز من #عاشقِ تو شوم ... 🕊 ❤ ️

#ڪاش می توانستم تمام *قـــد رو بـــه روی*ِ چــشـمــانــت به ایستم! #نگاهت ڪنم #چشمانم را ریز ڪنم نزدیڪتر بیایم و آرام بگویم مــن #عاشقِ تو هستم می فهمی ‌از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* ...

#ڪاش می توانستم تمام *قـــد رو بـــه روی*ِ چــشـمــانــت به ایستم! #نگاهت ڪنم #چشمانم را ریز ڪنم نزدیڪتر بیایم و آرام بگویم مــن #عاشقِ تو هستم می فهمی ‌از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

اما #تو را ای #عاشقِ انسان کسی نشناخت... #یا_حسین

اما #تو را ای #عاشقِ انسان کسی نشناخت... #یا_حسین

#دستهــایـــم را در گنـــــدم زار #مــــوهایت جاگذاشتم و#دلم رابه سینــه ریـزت آویختم نازنیـن میخواهم بی دست و دل تریـن #عاشقِ رویــاهاے #تــو باشــم #عاشقانه #ماریا_رادمهر

#دستهــایـــم را در گنـــــدم زار #مــــوهایت جاگذاشتم و#دلم رابه سینــه ریـزت آویختم نازنیـن میخواهم بی دست و دل تریـن #عاشقِ رویــاهاے #تــو باشــم #عاشقانه #ماریا_رادمهر

من #عاشقِ همان

من #عاشقِ همان "#دوستت دارم" هایی هستم که نمی گویی! که با #نگاهت #دلم میلرزد؛ که فقط میگویی "#مواظب خودت باش"

مـا #عاشقِ هَمیمـ ولیـ قرار نیسـ کہ قهـر و #لَجبـازیـ نبـاشہ تو #رابِطَمـون

مـا #عاشقِ هَمیمـ ولیـ قرار نیسـ کہ قهـر و #لَجبـازیـ نبـاشہ تو #رابِطَمـون

مـا #عاشقِ هَمیمـ[👦 🏻 👧 🏻 ] ولیـ[😼 ] قرار نیسـ کہ قهـر و #لَجبـازیـ[😌 🖐 🏻 ] نبـاشہ تو #رابِطَمـون[

مـا #عاشقِ هَمیمـ[👦 🏻 👧 🏻 ] ولیـ[😼 ] قرار نیسـ کہ قهـر و #لَجبـازیـ[😌 🖐 🏻 ] نبـاشہ تو #رابِطَمـون[

دیوانـه تـر از #من چه کسی هست کجـاست یک #عاشقِ ایـن گـونه از ایـن دست کجـاست تـا #اخـم کنی دست بـه خنـجـر بـزنـد #پلکـی بزنـی بـه سیـم آخر بزنـد تـا #بُغـض کنـی , دَرهَم و ...

دیوانـه تـر از #من چه کسی هست کجـاست یک #عاشقِ ایـن گـونه از ایـن دست کجـاست تـا #اخـم کنی دست بـه خنـجـر بـزنـد #پلکـی بزنـی بـه سیـم آخر بزنـد تـا #بُغـض کنـی , دَرهَم و بیچـاره شـود تـا #اه کشـی , بنـدِ دلش پـآره شود ای شُعلـه بـه تـن , ...

اگــــه مــــــردی!اگه عاشقشی!قدر مهربونیاش رو بدون بزار از ابراز عشقش به تو انرژی بگیره. بزار واست بخنده و تو بهش بگو که #عاشقِ خنده هاشی وبهش بگو چقدر دوسش داری زن به همین راحتی آروم ...

اگــــه مــــــردی!اگه عاشقشی!قدر مهربونیاش رو بدون بزار از ابراز عشقش به تو انرژی بگیره. بزار واست بخنده و تو بهش بگو که #عاشقِ خنده هاشی وبهش بگو چقدر دوسش داری زن به همین راحتی آروم میگیره.تو فقط یه کم #مـــــــرد_باش .