نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عقدی (۲ تصویر)

📝 #قولنامه نوشته‌ای است که غالباً به صورت #سند_عادی تنظیم می‌شود و حاکی از توافق دو نفر به منظور واقع ساختن #عقدی در آینده به همراه #ضمانت انجام تعهد می‌باشد. مثلاً در مواقعی که #خریدار ...

📝 #قولنامه نوشته‌ای است که غالباً به صورت #سند_عادی تنظیم می‌شود و حاکی از توافق دو نفر به منظور واقع ساختن #عقدی در آینده به همراه #ضمانت انجام تعهد می‌باشد. مثلاً در مواقعی که #خریدار یا #فروشنده قصد انجام #معامله‌ای را دارند، ولی چون مقدمات کار هنوز به طور کامل ...

#قربون شما دوتا عشق بشم با این ستتو #دایی زندایی#عقدی

#قربون شما دوتا عشق بشم با این ستتو #دایی زندایی#عقدی