علی_اصغر_حسینی (۱ تصویر)

📣 مراسم سالگرد فرمانده دلاور تیپ انصار الرضا (ع) سردار شهید حاج #علی_اصغر_حسینی محراب 🎤 سخنران:دکتر #سعید_جلیلی 🎤 مداح: #حمید_میهماندوست 📆 پنجشنبه ۲۷ دی ⏱ ساعت ۱۹ 🗺 #مشهد - کوی طلاب - ابوریحان - ...

📣 مراسم سالگرد فرمانده دلاور تیپ انصار الرضا (ع) سردار شهید حاج #علی_اصغر_حسینی محراب 🎤 سخنران:دکتر #سعید_جلیلی 🎤 مداح: #حمید_میهماندوست 📆 پنجشنبه ۲۷ دی ⏱ ساعت ۱۹ 🗺 #مشهد - کوی طلاب - ابوریحان - مسجد رضوی ♦ ️هیات مدافعین حرمین شریفین استان خراسان♦ ️