نسخه وب بازار مستقیم

علی_ (۴ تصویر)

دوست داشتن .....#علی_ کیا

دوست داشتن .....#علی_ کیا

چه غم انگیز است گذراندن دقایق بدون حضور تو پدر: حرفهایم رو میشنوی ! بغض نبودنت هیچ جا خالی نخواهد شد حتی اگر از چشای ناقابلم خون بباره اکنون تو با مرگ رفته ای و ...

چه غم انگیز است گذراندن دقایق بدون حضور تو پدر: حرفهایم رو میشنوی ! بغض نبودنت هیچ جا خالی نخواهد شد حتی اگر از چشای ناقابلم خون بباره اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم می زنم که با هر نفس گامی به ...