نسخه وب بازار مستقیم

عمری_حسین_زحمت_ما_را_کشیده_است (۱ تصویر)

فحشت میدن ؛ با اینکه جواب های متعددی بلدی گند میزنی و سوتی میدی توی جواب دادن . دیدی هزار تا راه برای مخ زدن بلدی ولی وقتی پاش میرسه بازم سوتی میدی . دیدی ...

فحشت میدن ؛ با اینکه جواب های متعددی بلدی گند میزنی و سوتی میدی توی جواب دادن . دیدی هزار تا راه برای مخ زدن بلدی ولی وقتی پاش میرسه بازم سوتی میدی . دیدی ساعت ها اسباب گناه را جور میکنی بعد بازم نمیشه . فقط باید گفت #عمری_حسین_زحمت_ما_را_کشیده_است ...