عمق (۲۳ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...
عکس بلند

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...

#امواج #زندگی را بپذیر؛حتی اگرگاهیتورا به #عمق دریا ببرندآن ...
عکس بلند

#امواج #زندگی را بپذیر؛حتی اگرگاهیتورا به #عمق دریا ببرندآن ...

#امواج #زندگی را بپذیر؛حتی اگرگاهیتورا به #عمق دریا ببرندآن ...
عکس بلند
۲

#امواج #زندگی را بپذیر؛حتی اگرگاهیتورا به #عمق دریا ببرندآن ...

‍ نمای دریاچه سد #سیاهرود از مسیر قله #میشینه_مرگدریاچه سد #...

‍ نمای دریاچه سد #سیاهرود از مسیر قله #میشینه_مرگدریاچه سد #...

چقدر #خوب است بودن #آدمهائی که مثل دریا #عمق دارند ؛و ما را ...

چقدر #خوب است بودن #آدمهائی که مثل دریا #عمق دارند ؛و ما را ...

سادگی#مقدمه زندگیصداقت#عمق زندگی

سادگی#مقدمه زندگیصداقت#عمق زندگی

من اون فصل سردموقت تعویض لباساتهقیچی باغبونم زمانی که وقت حر...

من اون فصل سردموقت تعویض لباساتهقیچی باغبونم زمانی که وقت حر...

:heavy_black_heart:️ :heavy_black_heart:️وقتی #میخوام بگم دو...

:heavy_black_heart:️ :heavy_black_heart:️وقتی #میخوام بگم دو...

#زن زن #حافظه عجیب برای نگهداری وقایع عاشقانه داردهیچکدام از...

#زن زن #حافظه عجیب برای نگهداری وقایع عاشقانه داردهیچکدام از...

#عشق یک #عکس یادگاری یا یک مزاح شش ماهه و یا یکساله نیست !!!...

#عشق یک #عکس یادگاری یا یک مزاح شش ماهه و یا یکساله نیست !!!...