عهد (۸۹ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

#شهید #نماز #نمازشب #میثاق_با_شهدا #عهد #پیمان #رفیق_فابریک ...

#شهید #نماز #نمازشب #میثاق_با_شهدا #عهد #پیمان #رفیق_فابریک ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

سلام_مولای_مهربانم❤هر صبح، به شوق عهد دوباره با شما چشمم را ...

سلام_مولای_مهربانم❤هر صبح، به شوق عهد دوباره با شما چشمم را ...

در باور ایرانیان دوره ساسانی فرستادن یک کیسه نمک نشان از وفاداری عهد بود
۱

در باور ایرانیان دوره ساسانی فرستادن یک کیسه نمک نشان از وفاداری عهد بود

ازغدیرتاظهور

ازغدیرتاظهور

#حدیث #امیرالمؤمنین #عهد #آزاد  #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی...
۱

#حدیث #امیرالمؤمنین #عهد #آزاد #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی...

#قوی کسی است که,نه #منتظر میماند کسی #خوشبختش کند، و نه اجاز...
عکس بلند
۹

#قوی کسی است که,نه #منتظر میماند کسی #خوشبختش کند، و نه اجاز...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

راهکارهای زندگی موفق در جزء دهم قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_س...

راهکارهای زندگی موفق در جزء دهم قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_س...

السلام علیک یا بقیة الله فی أرضه🌹💔امام غریبم !با خود #عهد می...
۲

السلام علیک یا بقیة الله فی أرضه🌹💔امام غریبم !با خود #عهد می...

صبح است و نوای‌تان در گوشم:سوی #دیار_عاشقان،رو به خدا می‌روی...

صبح است و نوای‌تان در گوشم:سوی #دیار_عاشقان،رو به خدا می‌روی...

در #ایران_باستان پایداری به عهد و پیمان بسیار با اهمیت بود و...

در #ایران_باستان پایداری به عهد و پیمان بسیار با اهمیت بود و...