عکسنوشت (۸۸ تصویر)

با دشمن چه نسبتی دارید
۴

با دشمن چه نسبتی دارید

ای مهربان‌تر از همه ای صاحب کرماز عالمی بریده‌ام و سخت مضطرم...
۰

ای مهربان‌تر از همه ای صاحب کرماز عالمی بریده‌ام و سخت مضطرم...

دستم به روی سینه برای ارادت استاین بارگه قدس امام کرامت استف...
۰

دستم به روی سینه برای ارادت استاین بارگه قدس امام کرامت استف...

لایق وصل تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بده #شعر #شعر_ر...
۰

لایق وصل تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بده #شعر #شعر_ر...

#عکسنوشت مدرسه جای کسی بود کهیک دغدغه داشتجای آنها کهبه دنبا...
۰

#عکسنوشت مدرسه جای کسی بود کهیک دغدغه داشتجای آنها کهبه دنبا...

🖼 #عکسنوشتکو حاصل ما؟⭕️ @EinSadTehran
۰

🖼 #عکسنوشتکو حاصل ما؟⭕️ @EinSadTehran

هنگام آماده سازی بدن های شهدا برای تشییع در کربلا روی تابوت ...
۲

هنگام آماده سازی بدن های شهدا برای تشییع در کربلا روی تابوت ...

اردیبهشت سال 95، در مراسم یادواره شهدا ، آقای سلیمانی را دید...
۱

اردیبهشت سال 95، در مراسم یادواره شهدا ، آقای سلیمانی را دید...

اردیبهشت سال 95، در مراسم یادواره شهدا ، آقای سلیمانی را دید...
۳

اردیبهشت سال 95، در مراسم یادواره شهدا ، آقای سلیمانی را دید...

#تنهایی ... #خدا ... #ترس ... ( #عکسنوشت #میم_نون_راهی #م_ن_...
۰

#تنهایی ... #خدا ... #ترس ... ( #عکسنوشت #میم_نون_راهی #م_ن_...

#خرابی #آخر #راه نیست! #عکسنوشت #سخنرانی #مسعود_نوروزی_راهی ...
۱

#خرابی #آخر #راه نیست! #عکسنوشت #سخنرانی #مسعود_نوروزی_راهی ...

درباره #شباهت های #مغز و #معده ! :) #عکسنوشت از #سخنرانی #مس...
۰

درباره #شباهت های #مغز و #معده ! :) #عکسنوشت از #سخنرانی #مس...

اگر از من بپرسند #بهشت چه شکلی است؟ می گویم... ( #عکسنوشت از...
۰

اگر از من بپرسند #بهشت چه شکلی است؟ می گویم... ( #عکسنوشت از...

هر گاه حرف هایت افکار دیگران را ساخت تو تاثیرگذاری و اگر افک...
۰

هر گاه حرف هایت افکار دیگران را ساخت تو تاثیرگذاری و اگر افک...

دلبسته حسینم و از عشق سر خوشمبار محبت است که بر دوش می کشمبا...
۰

دلبسته حسینم و از عشق سر خوشمبار محبت است که بر دوش می کشمبا...

قانون برادرها...!!این قانون نانوشته‌ی مردهاست لابد که توی کش...
۱

قانون برادرها...!!این قانون نانوشته‌ی مردهاست لابد که توی کش...

#عکسنوشت:camera_with_flash:این طور جا ها دوست داشتم به آدم ه...
۰

#عکسنوشت:camera_with_flash:این طور جا ها دوست داشتم به آدم ه...

#عکسنوشت#پروفایل
۱

#عکسنوشت#پروفایل

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari:medium_black_circle:یا...
۰

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari:medium_black_circle:یا...