ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۵ تصویر)

بر خطوط #اندامتنور دیوانگی می کند!همچون آبشاری پر طراوت که و...
۴

بر خطوط #اندامتنور دیوانگی می کند!همچون آبشاری پر طراوت که و...

چشمان تو از عسل کمی شیرین تراز بوی گلاب ، بوی تو آگین ترحرفی...

چشمان تو از عسل کمی شیرین تراز بوی گلاب ، بوی تو آگین ترحرفی...

مرا در آغوشت بگیر...آغوش تو سرزمینی ست ...که هیچ پرنده ای از...
۱

مرا در آغوشت بگیر...آغوش تو سرزمینی ست ...که هیچ پرنده ای از...

#عروسک-قصه-ی-من !دلم شاده که اینجایی چشام تو #چشم-تو ماتهنگا...
۱۸

#عروسک-قصه-ی-من !دلم شاده که اینجایی چشام تو #چشم-تو ماتهنگا...

دل را نگاه گرم تو دیوانه می‌کندآیینه را رخ تو پریخانه می‌کند...
۱

دل را نگاه گرم تو دیوانه می‌کندآیینه را رخ تو پریخانه می‌کند...