فاضل_نظری (۲۷۳۰ تصویر)

مرداب زندگی همه را غرق می‌كندای عشق همتی كن و دست مرا بگير ....

مرداب زندگی همه را غرق می‌كندای عشق همتی كن و دست مرا بگير ....

عشق‌رازیست‌که‌تنها‌به‌خدا‌باید‌گفتچه‌سخن‌ها‌که‌خدا‌بامنِ‌تنه...

عشق‌رازیست‌که‌تنها‌به‌خدا‌باید‌گفتچه‌سخن‌ها‌که‌خدا‌بامنِ‌تنه...

بی‌لشگريم! حوصله شرح قصه نيستفرمانبريم حوصله شرح قصه نيست‌با...

بی‌لشگريم! حوصله شرح قصه نيستفرمانبريم حوصله شرح قصه نيست‌با...

گفته بودم پیش از این، گلخانه ی رنگ من استحال می گویم جهان، پ...

گفته بودم پیش از این، گلخانه ی رنگ من استحال می گویم جهان، پ...

من بی #تویک واژه‌ی ساده بیش نیستماما کنارت، همچون یک کتاب عا...

من بی #تویک واژه‌ی ساده بیش نیستماما کنارت، همچون یک کتاب عا...

شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدیهرگز به این جزیره کسی پا نمی‌...

شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدیهرگز به این جزیره کسی پا نمی‌...

من محال است به دیدارِ تو قانع باشمکی پلنگی شده راضی به تماشا...

من محال است به دیدارِ تو قانع باشمکی پلنگی شده راضی به تماشا...

±🖇بھ هم شبیھ،بھ هم مبتلا، بھ هم محتاج        چنان دو نیمہ ے ...

±🖇بھ هم شبیھ،بھ هم مبتلا، بھ هم محتاج چنان دو نیمہ ے ...

±💭شباهت تو و من هرچه بود ثابت ڪرد؛      ڪھ فصل مشترڪ عشق و ع...

±💭شباهت تو و من هرچه بود ثابت ڪرد؛ ڪھ فصل مشترڪ عشق و ع...

#ماجراهای_فرفری #NJM0101 #عکس #عکس_نوشته #ماه #زیبا #قشنگ #ف...

#ماجراهای_فرفری #NJM0101 #عکس #عکس_نوشته #ماه #زیبا #قشنگ #ف...

#عشق#عاشق#شعر#فاضل_نظری💎 @Kosar_Graphy

#عشق#عاشق#شعر#فاضل_نظری💎 @Kosar_Graphy

افسوس که در دست تو آیینه‌ی جادوستزیبایی و بی‌رحم چو دیوی که ...
۱

افسوس که در دست تو آیینه‌ی جادوستزیبایی و بی‌رحم چو دیوی که ...

ای عشق تا هنوز نفس می‌کِشم بیااز چنگ روزگار مرا باز پس بگیر#...
عکس بلند
۷

ای عشق تا هنوز نفس می‌کِشم بیااز چنگ روزگار مرا باز پس بگیر#...

±🖇رود راهے شد بہ دریاڪوھ با اندوھ گفت...      مے‌روےاما بدان...

±🖇رود راهے شد بہ دریاڪوھ با اندوھ گفت... مے‌روےاما بدان...

مرا بازیچه ی خود ساخت چون موسی که دریا را
۱۳

مرا بازیچه ی خود ساخت چون موسی که دریا را

گفته بودی درد دل کنگاه با هم صحبتی...!کو رفیق رازداری...؟کو ...

گفته بودی درد دل کنگاه با هم صحبتی...!کو رفیق رازداری...؟کو ...

انسان ها بودند نه زندگی...

انسان ها بودند نه زندگی...

کجایی من خیلی تنهام...

کجایی من خیلی تنهام...

#فاضل_نظری #هنری #خاص #زیبا

#فاضل_نظری #هنری #خاص #زیبا