فدای (۱۱۷ تصویر)

شعرناب وتکان دهنده  محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

شعرناب وتکان دهنده محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

#رهبرا.!دو روز باقیِ عمرم #فدای جان تو باد #سعدی...♡ #سیدعلی...

#رهبرا.!دو روز باقیِ عمرم #فدای جان تو باد #سعدی...♡ #سیدعلی...

گوش کن #عشق جاناین صدای صبح است که #برایت دامن #دامن بوسه #م...

گوش کن #عشق جاناین صدای صبح است که #برایت دامن #دامن بوسه #م...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#فدای اون نگاهت بشم عشق من
۱

#فدای اون نگاهت بشم عشق من

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:heavy_black_heart: #فدای بودنت که نبودنت مساوی با هیـــــــ...
۱

:heavy_black_heart: #فدای بودنت که نبودنت مساوی با هیـــــــ...

تُ تمام #دارایی من باش:sparkles:داشته و نداشته ام #فدای یک ت...
۱

تُ تمام #دارایی من باش:sparkles:داشته و نداشته ام #فدای یک ت...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#فدای خنده هات :sparkling_heart::kiss_mark:

#فدای خنده هات :sparkling_heart::kiss_mark: