فراموشی (۱۱۲ تصویر)

غیبت کبری
۰

غیبت کبری

آدمها دلتنگی های گوناگونی را میچشندشاید مورد تمسخر قرار گیرد...
۱

آدمها دلتنگی های گوناگونی را میچشندشاید مورد تمسخر قرار گیرد...

تظاهر کردن خیلی سخته فکر کن همه اش یه نقاب زدی و خودت پشت او...
۹

تظاهر کردن خیلی سخته فکر کن همه اش یه نقاب زدی و خودت پشت او...

وقتی که ظلمت میکشهرو صورت خورشید نقابپلکاتو روی هم بزاردنیای...
۱۱

وقتی که ظلمت میکشهرو صورت خورشید نقابپلکاتو روی هم بزاردنیای...

هر شب با خودم میگم؛امشب دیگه دلش طاقت نمیاره و میاد ک حرف بز...
۱۳

هر شب با خودم میگم؛امشب دیگه دلش طاقت نمیاره و میاد ک حرف بز...

دیگر رابطه‌ها مانند قدیم‌ترها نیست که تو اولین باشی...وارد ز...
۸

دیگر رابطه‌ها مانند قدیم‌ترها نیست که تو اولین باشی...وارد ز...

همیشه قصه ی شب در همین خلاصه شده استتو غرق خوابی و من غرق آر...
۱۷

همیشه قصه ی شب در همین خلاصه شده استتو غرق خوابی و من غرق آر...

اونجا که خدایی نکرده فکر کردی آخر خطّی،اونجا که دیدی همه کمر...
۲۱

اونجا که خدایی نکرده فکر کردی آخر خطّی،اونجا که دیدی همه کمر...

‏تفاوت زیادی هست بین خالی بودن و خلا داشتن... وقتی لیوان خال...
۴

‏تفاوت زیادی هست بین خالی بودن و خلا داشتن... وقتی لیوان خال...

فیلم امشب سینماهای کشور " جویندگان تپه ی نریده " #فراموشی #خ...
۱۱

فیلم امشب سینماهای کشور " جویندگان تپه ی نریده " #فراموشی #خ...

زمانی تلفن کم بوﺩ، اما آدمهای زیادی بودند که بهشاﻥ زنگ بزنیم...
۰

زمانی تلفن کم بوﺩ، اما آدمهای زیادی بودند که بهشاﻥ زنگ بزنیم...

‏یه زمانی هم بود همه هوای هم و داشتن...آدمای اون موقع دِلای ...
۴

‏یه زمانی هم بود همه هوای هم و داشتن...آدمای اون موقع دِلای ...

با دقت مطالعه شود قسمت اول
۰

با دقت مطالعه شود قسمت اول

#حدیث #امام_صادق #فراموشی #کینه #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی...
۰

#حدیث #امام_صادق #فراموشی #کینه #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی...

-مصلن بمیرم:)-بیان بگن پاشو دیونح:)-اصلا شوخیع قشنگیح نیص:/-...
۰

-مصلن بمیرم:)-بیان بگن پاشو دیونح:)-اصلا شوخیع قشنگیح نیص:/-...