نسخه وب بازار مستقیم

فراموش_نمی_کنیم (۲۰ تصویر)

#فراموش_نمی_کنیم قاچاق بی رویه کالا از گمرکات رسمی جاگزین تولید ملی و اقتصاد مقاومتی شد #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم قاچاق بی رویه کالا از گمرکات رسمی جاگزین تولید ملی و اقتصاد مقاومتی شد #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم پزشکان عمومی در طرح تحول سلامت دیده نشدند . #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم پزشکان عمومی در طرح تحول سلامت دیده نشدند . #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم روزی روزگاری انرژی اتمی بومی داشتیم و غنی سازی می کردیم و اما در دولت یازدهم قلب راکتور اراک سیمان شد . #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم روزی روزگاری انرژی اتمی بومی داشتیم و غنی سازی می کردیم و اما در دولت یازدهم قلب راکتور اراک سیمان شد . #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم معوقات و کارانه پرستاران در این دولت پرداخت نشد و ناعدالتی ها در نظام سلامت بیشتر شد . #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم معوقات و کارانه پرستاران در این دولت پرداخت نشد و ناعدالتی ها در نظام سلامت بیشتر شد . #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم آشپزی قطارها هم به

#فراموش_نمی_کنیم آشپزی قطارها هم به "خارجی‌ها" سپرده شد! #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم چه کلاهی بر سر فرهنگیان در #صندوق_ذخیره_فرهنگیان رفت . #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم چه کلاهی بر سر فرهنگیان در #صندوق_ذخیره_فرهنگیان رفت . #نه_به_روحانی #نه_به_دروغ

#فراموش_نمی_کنیم قاچاق بی رویه کالا از گمرکات رسمی جاگزین تولید ملی و اقتصاد مقاومتی شد #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم قاچاق بی رویه کالا از گمرکات رسمی جاگزین تولید ملی و اقتصاد مقاومتی شد #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم پزشکان عمومی در طرح تحول سلامت دیده نشدند . #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم پزشکان عمومی در طرح تحول سلامت دیده نشدند . #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم روزی روزگاری انرژی اتمی بومی داشتیم و غنی سازی می کردیم و اما در دولت یازدهم قلب راکتور اراک سیمان شد . #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم روزی روزگاری انرژی اتمی بومی داشتیم و غنی سازی می کردیم و اما در دولت یازدهم قلب راکتور اراک سیمان شد . #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم معوقات و کارانه پرستاران در این دولت پرداخت نشد و ناعدالتی ها در نظام سلامت بیشتر شد . #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم معوقات و کارانه پرستاران در این دولت پرداخت نشد و ناعدالتی ها در نظام سلامت بیشتر شد . #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم آشپزی قطارها هم به

#فراموش_نمی_کنیم آشپزی قطارها هم به "خارجی‌ها" سپرده شد! #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم چه کلاهی بر سر فرهنگیان در #صندوق_ذخیره_فرهنگیان رفت . #نه_به_روحانی

#فراموش_نمی_کنیم چه کلاهی بر سر فرهنگیان در #صندوق_ذخیره_فرهنگیان رفت . #نه_به_روحانی

متوحشین سال 88 #داعش_ایرانی #فراموش_نمی_کنیم ................. #فتنه88 #جنبش_سبز #یزیدیان_زمان #میرحسین_موسوی #عاشورای_88 #فراموش_نمیکنیم #فتنه_گران_عاشورای_88

متوحشین سال 88 #داعش_ایرانی #فراموش_نمی_کنیم ................. #فتنه88 #جنبش_سبز #یزیدیان_زمان #میرحسین_موسوی #عاشورای_88 #فراموش_نمیکنیم #فتنه_گران_عاشورای_88

#انی_سلم_لمن_سالمکم_و_حرب_لمن_حاربکم #عاشورای_88 #فتنه_88 #فتنه_گر #فراموش_نمی_کنیم

#انی_سلم_لمن_سالمکم_و_حرب_لمن_حاربکم #عاشورای_88 #فتنه_88 #فتنه_گر #فراموش_نمی_کنیم

##انی_سلم_لمن_سالمکم_و_حرب_لمن_حاربکم #عاشورای_88 #فتنه_88 #فتنه_گر #فراموش_نمی_کنیم

##انی_سلم_لمن_سالمکم_و_حرب_لمن_حاربکم #عاشورای_88 #فتنه_88 #فتنه_گر #فراموش_نمی_کنیم

#فراموش_نمی_کنیم #عاشورای_88 ⛔ ️♨ ️💢 ❌ 🚫 اللهم العن اباسفیان و معاویة و #یزید بن معاویةَ علیهم منکَ الّلعنة ابدالابدین، و هذا یومٌ فرحت به الُ زیادٍ و الُ مروان بقتلهم الحسین صلوات الله علیه ...

#فراموش_نمی_کنیم #عاشورای_88 ⛔ ️♨ ️💢 ❌ 🚫 اللهم العن اباسفیان و معاویة و #یزید بن معاویةَ علیهم منکَ الّلعنة ابدالابدین، و هذا یومٌ فرحت به الُ زیادٍ و الُ مروان بقتلهم الحسین صلوات الله علیه خدایا #لعنت کن اباسفیان و #معاویه و یزید فرزند معاویه را، که از جانب تو ...

#فراموش_نمی_کنیم #فراموش_نمی_کنیم #فراموش_نمی_کنیم ننگ به فتنه گرانی که قلاده به گردن BBC و صدای آمریکا هستند، یزیدیانی که چهره ی کریه خودشون رو نشون دادند و وحشیانه همچون سپاه شیطان حرمت عزای امام حسین ع ...

#فراموش_نمی_کنیم #فراموش_نمی_کنیم #فراموش_نمی_کنیم ننگ به فتنه گرانی که قلاده به گردن BBC و صدای آمریکا هستند، یزیدیانی که چهره ی کریه خودشون رو نشون دادند و وحشیانه همچون سپاه شیطان حرمت عزای امام حسین ع رو شکستند... هیچوقت نمی بخشیم ----------------------------- #عاشورای_88 #فراموش_نمیکنیم #فتنه_گران_عاشورای_88

بسم الله الملک القدوس . . 1! #فراموش_نمی_کنیم روزهای پس از انتشار متن برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به #برجام، روحانی با طرح ادعای واهی #فتح_الفتوح! بودن آن و با لحنی تهدیدآمیز قصد بالا بردن ...

بسم الله الملک القدوس . . 1! #فراموش_نمی_کنیم روزهای پس از انتشار متن برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به #برجام، روحانی با طرح ادعای واهی #فتح_الفتوح! بودن آن و با لحنی تهدیدآمیز قصد بالا بردن ریسک انتقاد از آن را داشت و اذناب دولت یازدهم با پروپاگاندای رسانه ای و ...