فرزادحسنی (۲ تصویر)

سیمای جمهوریِ نه چندان اسلامی! اینجا سیمای جمهوریِ نه چندان اسلامی است! جایی که رئیسش از سر #عشق و ارادت به سرکرده جانیان #عاشورای٨٨ همچون غلامی؛ دست برسینه می نهد و بعد که #خشم #ملت؛ ...
۲

سیمای جمهوریِ نه چندان اسلامی! اینجا سیمای جمهوریِ نه چندان اسلامی است! جایی که رئیسش از سر #عشق و ارادت به سرکرده جانیان #عاشورای٨٨ همچون غلامی؛ دست برسینه می نهد و بعد که #خشم #ملت؛ گریبانش را رهانمی کند برای ماست مالیِ ننگی که روی پیشانیِ آبروی #تلویزیون #انقلاب کاشته ...

پولهای بلوکه شده مونه ؟ اره جواد انگشتتو بنداز بردار برو زرررشکککک!!! برگرفته از داستان های باور نکردنی ِ #فرزادحسنی :) #طنز_سیاسی
۰

پولهای بلوکه شده مونه ؟ اره جواد انگشتتو بنداز بردار برو زرررشکککک!!! برگرفته از داستان های باور نکردنی ِ #فرزادحسنی :) #طنز_سیاسی