فرزانه (۶۴ تصویر)

، #امین و #فرزانه  #جذاب #عاشقانه

، #امین و #فرزانه #جذاب #عاشقانه

#باران که شدى مپرس ، این #خانه‌ی‌ کیست#سقف #حرم و #مسجد و #م...
۶

#باران که شدى مپرس ، این #خانه‌ی‌ کیست#سقف #حرم و #مسجد و #م...

#فرزانه #سال_نو_مبارک

#فرزانه #سال_نو_مبارک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

تو را همچون پیله در سینه ،عاشقانه حفظ خواهم کرد!!!و شبی , پر...
۳

تو را همچون پیله در سینه ،عاشقانه حفظ خواهم کرد!!!و شبی , پر...

زود باش اسمتو کامنت کن تا حوصله ام سر رفته لوگوشو بزنم مثل ا...
۹

زود باش اسمتو کامنت کن تا حوصله ام سر رفته لوگوشو بزنم مثل ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

20مهرماه، روز بزرگداشت #حافظ را گرامی می‌داریم. خواجه شمس ال...
۱

20مهرماه، روز بزرگداشت #حافظ را گرامی می‌داریم. خواجه شمس ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#فرزانه #عکس_نوشته #عاشقانه

#فرزانه #عکس_نوشته #عاشقانه

#حال_عالم سر بسر پرسیدم از #فرزانه ‌ای *** گفت: یا خاکیست یا...
۱

#حال_عالم سر بسر پرسیدم از #فرزانه ‌ای *** گفت: یا خاکیست یا...

دوست داشتنتهمه چیز رازیباتر کرده استهمه چیز را...باور کنمن ه...
۱۷

دوست داشتنتهمه چیز رازیباتر کرده استهمه چیز را...باور کنمن ه...

#فرزانه#اسم_فرزانه#اسم_پروفایل_فرزانه

#فرزانه#اسم_فرزانه#اسم_پروفایل_فرزانه

#فرزانه

#فرزانه

, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...
۲

, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...