نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرشاد_فرخزاد (۱۰ تصویر)

نه روز پنج شنبه است نه عصر جمعه؛ نه عشقی در جریان است نه عزیزی از کنارم رفته مثل همین امروز آرزو می کردم شاپرکی گرفتار باشم در تار عنکبوت گوشه ی اتاقت همان قدر ...

نه روز پنج شنبه است نه عصر جمعه؛ نه عشقی در جریان است نه عزیزی از کنارم رفته مثل همین امروز آرزو می کردم شاپرکی گرفتار باشم در تار عنکبوت گوشه ی اتاقت همان قدر نزدیک همان قدر بیچاره زندگی نیستی نیست زندگی عبور از غم دلتنگی هاست تو کیستی ...

لبریز از صبرم انتظار واژه بی مفهوم است ما عاشق تو هستیم تو فقط ما را دوست داری ما تو را همدرد می پنداریم تو را به خدا مواظب باشید

لبریز از صبرم انتظار واژه بی مفهوم است ما عاشق تو هستیم تو فقط ما را دوست داری ما تو را همدرد می پنداریم تو را به خدا مواظب باشید "درد" نشوید! ما تو را "همدم" می دانیم اما تو اهل "دم" نخواهی شد تو نیستی بودی؛ نمی دانم چطور ...

سجده های بی جغرافیای من مثل مناجات های ابو سعید مثل بغض های نیمه شب عاشقان؛ من نگاه من فقط صدا من دعای عهد تو پشت پرده های غیبت به عشق ماه بانو به عشق ...

سجده های بی جغرافیای من مثل مناجات های ابو سعید مثل بغض های نیمه شب عاشقان؛ من نگاه من فقط صدا من دعای عهد تو پشت پرده های غیبت به عشق ماه بانو به عشق لیلای رفته رو به سوی حضرت عشق چه زیارتی دارم امشب! میان هوس های آلوده ...

قصه ی ما قصه ی آتش و آب است گاهی مثل جمعه، تلخی گاهی هم مثل شنبه سرشار آغازی ای کاش می شد تو را داشت همین طوری؛ عاشقانه بی حساب و کتاب حست می ...

قصه ی ما قصه ی آتش و آب است گاهی مثل جمعه، تلخی گاهی هم مثل شنبه سرشار آغازی ای کاش می شد تو را داشت همین طوری؛ عاشقانه بی حساب و کتاب حست می کنم هم خودت را هم عشق ممنوعه تو را من در این دایره حیرانم سرگشته، ...

درگیر رویای زنانه تو هستم جنون که چیزی نیست دردهایم از عشق است عشقی که ما را نمی خواهد پیرم نکن زندگی را دوست دارم من با عشق جوانه می زنم با فراق تو روزی ...

درگیر رویای زنانه تو هستم جنون که چیزی نیست دردهایم از عشق است عشقی که ما را نمی خواهد پیرم نکن زندگی را دوست دارم من با عشق جوانه می زنم با فراق تو روزی صد بار می میرم! من نگاه عاشقانه تو را به دنیا نمی دهم چیزی نگو ...

چه دنیایی ساخته ای برای من، برای تو دلتنگی کم است! دیدی گنجشک بودیم، کلاغ شدیم! دیدی سنگ زیرین آسیاب شدیم سخت و بی پروا آرام آرام دیوانه هم شدیم لبخند بزن می‌دانم که

چه دنیایی ساخته ای برای من، برای تو دلتنگی کم است! دیدی گنجشک بودیم، کلاغ شدیم! دیدی سنگ زیرین آسیاب شدیم سخت و بی پروا آرام آرام دیوانه هم شدیم لبخند بزن می‌دانم که "عاشق بودن برای تو کم است" برای تو شوق عاشقانه کم است، دیدار های مست نگاه ...

مگر شعر ها در قفس می روند! شعر فریاد درد های عمیق است آنها که خود می آیند و جهان را به هم می ریزند! من تورا دیوانه می خواهم لیلی وار مجنون وار مغرب ...

مگر شعر ها در قفس می روند! شعر فریاد درد های عمیق است آنها که خود می آیند و جهان را به هم می ریزند! من تورا دیوانه می خواهم لیلی وار مجنون وار مغرب نو مشرق نو مرا به شوق بودنت مرا به شوق آمدنت مرا به این حس ...

بگذار برای خواندن این ترانه

بگذار برای خواندن این ترانه " فریاد باشم" دنیا آنطور نماند اینطور هم نمی ماند! غمگین ترین اتفاق جهان گم شدن ارثیه های عاطفی من است! آن شهر مهربان آنها که شانه به شانه بودند آن یادگاری ها آن چراغ نفتی که گفتند نفتش رایگان است، آن سفره که بوی ...

هرگز از تاریخ عشق چشم برندار؛ در این محور موازی فقط عشق ما را به هم می رساند! آرام آرام باید جنگیدن را یاد بگیری بچه ام بزرگ شد پدر دوستت دارم قسم بخدا که ...

هرگز از تاریخ عشق چشم برندار؛ در این محور موازی فقط عشق ما را به هم می رساند! آرام آرام باید جنگیدن را یاد بگیری بچه ام بزرگ شد پدر دوستت دارم قسم بخدا که عشق ثروت است آواره ی اقتصاد ویرانم منی که می بینی اینجا نشستم؛ همه چیزم ...

من گذشتم از تو از عشق معنایی از مفهوم تنهایی وای تو گم شده ی من بودی! تو شوق جان منی دنیای تو پر از حس ناب اما برای من شبیه یخ قطبی! #فرشاد_فرخزاد

من گذشتم از تو از عشق معنایی از مفهوم تنهایی وای تو گم شده ی من بودی! تو شوق جان منی دنیای تو پر از حس ناب اما برای من شبیه یخ قطبی! #فرشاد_فرخزاد